Uitstel besluitvorming Ringweg Oost

Bewoners van de Leidse wijk De Kooi kunnen vanavond thuisblijven. Ze waren van plan om massaal naar het stadhuis te komen waar de raadscommissie Leefbaarheid en Bereikbaarheid zeer waarschijnlijk zou besluiten om de Ringweg Oost via een deels ondertunnelde Sumatrastraat aan te leggen. Dat besluit komt er niet. Geen enkele partij in de Leidse gemeenteraad geeft nog steun aan die variant. Vorige week nam de SP als eerste afstand van de snelweg door de Kooi, vandaag volgde de VVD, waarmee er geen meerderheid meer voor dat tracé is. Toen dat vanavond laat bekend werd namen ook D66 en het CDA direct afstand van het huidige plan.

SP-raadslid Julian van der Kraats zei vorige week in Nieuws071 op Sleutelstad FM te hopen D66 te kunnen overtuigen om tegen de RWO door de Kooi te stemmen. Die partij claimt de nieuwe bestuurscultuur in Leiden en onderdeel daarvan is dat er geen besluiten worden genomen waarvoor onvoldoende draagvlak is. Van der Kraats: “Dat draagvlak is niet, dus de ringweg doordrukken met een stem verschil gaat wel knellen met het bestuursakkoord“. Daarin staat het zo verwoord: “Om in stellingnames het belang van en de omgang met de minderheid mee te wegen”.

Waarschijnlijk heeft Van der Kraats tot zijn eigen verbazing als eerste het CDA en pas daarna de VVD en D66 overtuigd. Het CDA heeft – naar nu pas blijkt – afgelopen dinsdag al aangegeven dat het tracé via de Zeeheldenbuurt en de Kooi zóveel slechter is dan verwacht, dat de partij daar niet mee zou instemmen. Het lijkt erop dat de VVD daarop de knopen heeft geteld en ook is gedraaid. D66 laat weten blij te zijn dat de coalitiepartners VVD en CDA nu alsnog ruimte geven voor alternatieven. Die partij was ook tegen, maar voelde zich gehouden aan het coalitieakkoord.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×