Zwemwaterseizoen afgelopen

Gisteren is het zwemwaterseizoen definitief beëindigd. Dat betekent dat de provincie en de waterschappen de ruim 100 zwemwaterlocaties in Zuid-Holland niet meer controleren op veiligheid, hygiëne en waterkwaliteit. Alle maatregelen zijn met ingang van 1 oktober ingetrokken, en de borden met zwemwaterinformatie bij de locaties in natuurwater worden verwijderd. Ook bevat www.zuid-holland.nl/zwemwater geen actuele informatie meer over de zwemwaterkwaliteit. Bovendien heeft de provincie de naleving en handhaving van de voorschriften van de Wet hygiëne en veiligheid zwemgelegenheden en badinrichtingen (Whvbz) overgedragen aan de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH). De ODMH voert deze werkzaamheden uit voor het totale grondgebied van de provincie Zuid-Holland. De informatievoorziening via internet vindt vanaf 1 mei 2013 dan ook op een andere manier plaats.

Leiden Regio


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×