Eerder dit jaar koos de politiek voor het tracé door Voorschoten en langs de Stevenshof.

Commissie voor de MER wil nader onderzoek RijnlandRoute

De vergelijking tussen de verschillende tracés voor de Rijnlandroute geeft nog geen juist beeld. De optimalisatiemogelijkheden zijn niet voor alle tracés onderzocht en daardoor scoort de Churchill Avenue mogelijk onterecht minder goed dan de variant Zoeken naar Balans waar de politiek in juni van dit jaar voor heeft gekozen. Tot die conclusie komt de Comissie voor de MilieuEffectRaportage (MER). Nader onderzoek is inmiddels door de provincie toegezegd. De Commissie voor de MER denkt dat de provincie de toename van het autogebruik te hoog inschat. Ook moeten er maatregelen komen om negatieve effecten op de natuur tegen te gaan die ontstaan door luchtverontreiniging.

Duo-raadslid Gijs Holla wil dat Leiden terugkomt op de keuze voor Zoeken naar Balans nu blijkt dat de Churchill Avenue mogelijk ten onrechte slechter uit de vergelijking is gekomen.

In Leiden was de PvdA er als de kippen bij om een spoeddebat aan te vragen. Op 6 november discussieert de raad over de nieuwe ontwikkelingen. Verkeerswoordvoerder en duo-raadslid Gijs Holla van de PvdA wil dat Leiden terugkomt op de keuze voor Zoeken naar Balans. “We moeten terug naar de nul-situatie van voor de keuze”. In een eerste reactie laat VVD-raadslid Zevenbergen namens zijn partij weten dat Leiden bij de gemaakte keuze moet blijven: “De Churchill Avenue is sowieso onbetaalbaar”.

Een ander belangrijk argument voor de provincie om voor het tracé Zoeken naar Balans te kiezen was de tunnelveiligheid. Die zou bij de lange tunnel onder de Churchilllaan niet gewaarborgd zijn. Gedeputeerde Ingrid de Bondt vond dat een onaanvaardbaar risico. Ook dat argument wordt inmiddels bestreden. Een lang verwacht rapport van TNO is eindelijk klaar en berekeningen wijzen uit dat de tunnels in beide tracés kunnen voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

Advertentie

Leiden Regio RijnlandRoute


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×