Voorschoten op zoek naar extra geld voor tunnel

De gemeente Voorschoten gaat de komende maanden op zoek naar negen miljoen. Dat bedrag zegde de gemeenteraad gisteravond toe als extra bijdrage aan de boortunnel die onder het dorp wordt aangelegd. Een enorm bedrag dat staat voor 25% van de gemeentebegroting. Wethouder Blommers denkt aan een mix van financiële maatregelen om dat geld bij elkaar te krijgen. Het verhogen van de OZB, het aanspreken van reserves (inclusief het dekken van rente-inkomsten die dan wegvallen) en langer elk jaar geld apart zetten volgens de systematiek van het regionaal investeringsfonds (RIF) waaraan alle Holland Rijnlandgemeenten bijdragen om grote infrastructurele projecten in de regio te kunnen financieren.

Wethouder Freddy Blommers van Ons Voorschoten over het besluit van de gemeente Voorschoten om in te stemmen met de boortunnel en de daarvoor benodigde extra miljoenen.

Voorschoten


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×