Rector Universiteit Leiden ziet af van bestuurderstoelage

Paul van der Heijden, rector magnificus en voorzitter van het college van bestuur Universiteit Leiden, ziet af van het salaris dat hij tijdens zijn komende sabbatical zou ontvangen als rector. Hij heeft dat besloten omdat de hierover binnen en buiten de universiteit veel discussie is ontstaan. Dat vindt Van der Heijden niet in het belang van de universiteit, zo laat hij weten. Wel krijgt hij zijn salaris als hoogleraar.

De periode van de sabbatical wordt ook teruggebracht van 14 naar negen maanden. Het verschil van vijf maanden betreffen rechten die hij had opgebouwd in de periode dat hij was verbonden aan de Universiteit van Amsterdam. Hij maakt nu alleen gebruik van zijn ‘Leidse rechten’.

Het bedrag dat de UVA aan de Univesiteit Leiden heeft betaald voor die periode van vijf maanden krijgt Van der Heijden niet uitgekeerd. Hij kan het in overleg met de faculteit Rechtsgeleerdheid gebruiken voor bijvoorbeeld het aanstellen van onderzoekers of het bijwonen van congressen.

Van der Heijden herneemt, na zijn terugtreden als rector magnificus en voorzitter op 8 februari 2013, zijn functie als hoogleraar bij de faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden waar hij zich zal bezighouden met zijn vakgebied, het Internationaal Arbeidsrecht.

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×