Leiden strijdt tegen komst Bleizo

De gemeente Leiden heeft er bij de provincie Zuid-Holland op aangedrongen om af te zien van de ontwikkeling van het Factory Outlet Centre Bleizo, op de grens van Zoetermeer en Bleiswijk. Eerder dit jaar maakte de regio ook in Holland Rijnlandverband al bezwaar, maar het provinciebestuur staat positief tegenover de komst van het outletentre.

Burgemeester Lenferink vreest grote negatieve gevolgen voor de binnenstad als Bleizo doorgaat. “Dat bleek eerder dit jaar ook uit het door de Kamer van Koophandel gehouden koopstromenonderzoek. Onze binnenstad krijgt dan een enorme knauw.” Hij hoopt dat Provinciale Staten vanavond niet instemmen met het voorstel van Gedeputeerde Staten.

Als er minder mensen in het kernwinkelgebied komen, is de gemeente bang dat ook de investeringsbereidheid wordt aangetast. Dat komt erg ongelegen nu Leiden volop bezig is met de opwaardering van een aantal winkelgebieden zoals de Aalmarkt, het stationsgebied, het Kooiplein en verschillende wijkwinkelcentra.

De gemeente Leiden wijst er op dat de ontwikkeling van Bleizo in strijd is met het detailhandelsbeleid van de provincie. Dat is er juist op gericht om de winkelfunctie van stads-, wijk- en dorpscentra te versterken. Bleizo, dat voor minimaal 50% regulier mode-aanbod krijgt, zou juist veel bezoekers van die bestaande centra afsnoepen.

De gemeente wijst het provinciebestuur erop dat de komst van Bleizo bovendien op het slechts denkbare moment komt. Door de aanhoudende crisis is er al veel leegstand van winkels op diverse plekken in de stad. Daar komen de gevolgen nog bij van de bezuinigingen die de komende jaren iedereen gaan treffen.

FOC Bleizo zal volgens de initiatiefnemers een miljoenenpubliek trekken dat voor 700 extra banen en nieuwe toestroom naar andere attracties en bestemmingen in de regio zorgt. Ook levert het FOC miljoenen reizigers voor het nieuwe vervoersknooppunt Bleizo. Met een vlotte aansluiting op de A12 ontstaat hierdoor een goede P+R gelegenheid en daarmee OV-ontsluiting van de regio.

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×