Broodfonds 't Leidsch Beleg opgericht

Gisteravond is Broodfonds ’t Leidsch Beleg opgericht. Dat gebeurde tijdens een officiële oprichtingsvergadering in bedrijfsverzamelgebouw De Framboos. Een Broodfonds is een alternatieve of aanvullende manier, waarop een zelfstandig ondernemer zich kan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Door geld te sparen op hun individuele rekeningen (het geld blijft van de rekeninghouder) kunnen de leden ingeval van ziekte van een van hen een bedrag per maand uitkeren aan het zieke lid. Het te ontvangen bedrag is belastingvrij, aangezien er sprake is van een schenking. In minder dan drie maanden tijd zijn er 24 leden bijeen gebracht om dit alternatief op de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) ook in Leiden van de grond te krijgen. Het maximaal aantal deelnemers per Broodfonds is 50, daarna wordt het gesplitst in twee groepen. Landelijk zijn er op dit moment 21 van dergelijke fondsen opgericht. Het bestuur van Broodfonds ’t Leidsch Beleg bestaat uit voorzitter Arnold Veenhoff (loopbaanadviseur), secretaris Maarten Wolterink (bekend Leids cartoonist), penningmeester Rob Dirksen (interim manager) en algemeen bestuurslid Ulrike Wiebel (vioolbouwer). Ondernemers uit de Leidse regio kunnen zich aansluiten na kennismaking met – een delegatie van – de leden van Broodfonds ’t Leidsch Beleg. Nieuwe leden kunnen zich aan het begin en midden in het jaar aansluiten, op 1 januari en op 1 juli. Het broodfonds is op dit moment nog vindbaar via de landelijke site van het Broodfonds: www.broodfonds.nl

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×