Leiderdorp en Leiden werken samen aan bereikbare regio

Afgelopen dinsdag hebben de colleges van Leiden en Leiderdorp hun ambtelijke organisaties opdracht gegeven om in nauwe samenwerking te komen tot een voorstel voor infrastructurele maatregelen die het mogelijk maken om de ruimtelijk-economische ambities van de Leidse agglomeratie waar te maken. Voor de verdere economische ontwikkeling van de regio is een goede bereikbaarheid zeer belangrijk. De uitdaging is het vinden van de optimale balans tussen het goed bereikbaar maken van economische clusters en het maximaal leefbaar houden van de regio. De twee gemeenten starten met een verkenning van de ruimtelijk-economische ambities, bereikbaarheidsproblemen en mogelijke verkeerskundige oplossingen. Eind volgend jaar willen de colleges tot afspraken komen die ter vaststelling worden voorgelegd aan de gemeenteraden. Ook Oegstgeest is gevraagd om deel te nemen aan de verkenning. Een definitief besluit daarover kan echter pas genomen worden als deze gemeente een nieuw college heeft. Bij de verkenning worden ook andere overheden en belanghebbenden betrokken.    

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×