Asbest vrijgekomen bij oefening Mobiele Eenheid

Op donderdag 6 december heeft de Mobiele Eenheid een oefening gehouden in leegstaande woningen in de Groenesteeg. Tijdens die oefening is asbesthoudend materiaal beschadigd geraakt. Burgemeester Henri Lenferink laat weten geschrokken te zijn. “Duidelijk is dat oefenen niet zonder risico’s is, zeker in dit soort panden. Ik ben blij dat de gevolgen uiteindelijk mee lijken te vallen.”

Aan de oefening hebben 125 medewerkers van de politie en 100 studenten en docenten van ROC ID College meegewerkt. Het gaat om studenten die  een opleiding bij de sector Veiligheid en Vakmanschap volgen of die worden opgeleid tot toezichthouders. Niet alle studenten zijn tijdens de oefening ook daadwerkelijk in de woningen geweest. De deelnemers aan de oefening zijn geïnformeerd over de blootstelling aan asbest.

De leegstaande woningen zijn van woningcorporatie Portaal. De woningen staan sinds oktober leeg en wachten op sloop. Portaal heeft uit voorzorg elektra-, water- en gasaansluitingen en apparatuur verwijderd. Dit soort complexen wordt vaker gebruikt voor oefeningen van hulpdiensten en op verzoek stelt Portaal deze ter beschikking. Van het complex Lakenplein was bekend dat er zich mogelijk asbesthoudende materialen in de woningen zouden bevinden.

De Mobiele Eenheid oefent regelmatig situaties om vaardigheden op peil te houden. Om het oefenen op onbekende situaties zo realistisch mogelijk te maken, werkt de ME met tegenspelers. Tijdens de oefening op donderdag 6 december kregen de tegenspelers de opdracht om de vier leegstaande woningen aan de Groenesteeg te barricaderen. Hun opdracht was om de ME-ers zo lang mogelijk buiten te houden. De tegenspelers, de studenten van ROC ID college, werden vooraf geïnstrueerd. Zij mochten gebruik maken van hout dat in de woning voorhanden was, maar mochten geen glas, steen en staal gebruiken. Tijdens de oefening zijn er wandplaten kapotgegaan. Achter deze platen bevonden zich verwarmingsbuizen, waarvan de buizen bekleed waren met asbesthoudend materiaal.

Bij een controle afgelopen maandag constateerde Portaal dat er mogelijk asbestverdacht materiaal in en rond de woning los lag. Op maandag is daarvan, zoals de wet dat voorschrijft, melding gedaan bij de gemeente. Er is onmiddellijk opdracht gegeven tot een asbestinventarisatie. Uit het inventarisatierapport en na vervolgonderzoek in de buitenruimte is gebleken dat de vrijgekomen asbestvezels zich uitsluitend in de woningen bevonden en niet in de buitenruimte. Om ieder risico uit te sluiten, zijn de tuinen afgelopen woensdag schoongemaakt. De vier bij de oefening gebruikte woningen worden de komende tijd door Portaal verder gesaneerd. Portaal informeert de omwonenden per brief.

De GGD Hollands Midden geeft aan dat het gezondheidsrisico’s voor de deelnemers aan de oefening (verwaarloosbaar) klein is. De GGD licht toe dat de buitenlucht die we inademen op zich al asbestvezels bevat. Hoewel de hoeveelheid asbestvezels in de buitenlucht afneemt, ademt iedereen in een heel leven nu nog steeds miljoenen asbestvezels in. Gezondheidsrisico’s treden op wanneer losse asbestvezels ingeademd worden. Het grootste risico van asbest is aanwezig bij langdurige blootstelling aan grote hoeveelheden asbestvezels in de lucht. Dit soort blootstelling vond vooral plaats in sommige werksituaties, waarbij werknemers jarenlang, dag in dag uit werden blootgesteld aan heel grote hoeveelheden asbest. In zulke gevallen kan de blootstelling longkanker of mesothelioom (longvlies- of buikvlieskanker) veroorzaken. Blootstelling aan asbest moet uiteraard zo veel mogelijk voorkomen worden. In het algemeen geldt dat een korte en/of lage blootstelling, zoals in deze zaak het geval is, een geringe extra bijdrage levert op het totaal aan asbestvezels wat gedurende een mensenleven vanuit de buitenlucht ingeademd wordt.

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×