Leidse werklozen gedwongen te werk gesteld

Iedereen die vanaf 1 januari 2013 een uitkering bij de gemeente Leiden aanvraagt, krijgt te maken met een serie nieuwe strengere maatregelen. De gemeente komt niet uit met het budget voor de bijstandsuitkeringen en doet er daarom alles aan om het aantal uitkeringsgerechtigden terug te dringen. Minder instroom en meer uitstroom moeten de kosten terugdringen. Een van de maatregelen is het eisen van een tegenprestatie. Het college denkt daarbij onder meer aan het verplicht doen van vrijwilligerswerk.

Wethouder Van Woensel licht het collegebesluit toe. Binnenkort zal de gemeenteraad zich er ook nog over buigen. Dat zal ongetwijfeld tot de nodige discussies leiden.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×