Decaan Geesteswetenschappen geeft tekst en uitleg over Hebreeuwse en Joodse Studies

“Het is absoluut de bedoeling dat de expertise van Hebreeuws voor de universiteit behouden blijft”, stelt decaan Wim van den Doel van de faculteit Geesteswetenschappen in een interview met Stud071.

Vanwege de strijd van studievereniging Sababa voor het behoud van de opleiding Hebreeuwse en Joodse Studies, reageert de decaan op de aandacht rondom de plannen die de universiteit met de studie heeft.

Van den Doel legt uit dat het onderbrengen van de vakken van Hebreeuwse en Joodse Studies in bredere bacherloropleidingen juist moet voorkomen dat de expertise verloren gaat. “De afgelopen twintig jaar zijn er nieuwe opleidingen bij gekomen, maar zijn er ook opleidingen minder populair geworden. Als er dan bijvoorbeeld voor Roemeens in Amsterdam geen animo meer is, kan ik mijn collega niet verwijten dat hij de boel sluit. Zonder studenten kun je een vak niet uitvoeren. We willen er met deze plannen in feite offensief voor zorgen dat die vakken wel toekomst hebben”, stelt de decaan.

Van den Doel toont er begrip voor dat studenten op de barricade klimmen. “Ik verwacht dat mensen die het er niet mee eens zijn, dat ook laten blijken.” Hij vind het ook niet juist dat door de aandacht voor de studievereniging de universiteit de rol van boeman krijgt toebedeeld. “Er zijn altijd veranderingen aan de universiteit, ook bij de Geesteswetenschappen. We proberen de faculteit in tijden van rust, zonder druk van bezuinigingen of reorganisatie, klaar te maken voor de toekomst. Dat we daardoor de rol van boeman krijgen, geeft niet weer wat er allemaal gebeurt.”

Volgens de decaan ligt er in ieder geval geen dwingend politiek argument ten grondslag aan de plannen. “Wel is het zo dat in de strategische agenda voor het hoger onderwijs duidelijk staat dat er wordt gestreefd naar minder kleine opleidingen”. Van den Doel wijst er op dat de universiteiten deze agenda zelf hebben onderschreven.

“Het is iets wat we zelf willen, omdat wij denken dat sommige van die heel gespecialiseerde opleidingen op termijn ten dode zijn opgeschreven. Dat moet je voor zijn, en dat proberen we te doen”. Daarbij maakt de decaan wel de aantekening dat het de keuze van de universiteit blijft om een kleine opleiding al dan niet in de lucht te houden. 

Advertentie

Leiden


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×