Besluitvorming WABO-procedures onder de loep

De Leidse gemeenteraad gaat zich binnenkort nog eens buigen over de manier waarop over bouwplannen wordt besloten. Aanleiding is de gewijzigde procedure die geldt sinds het van kracht worden van de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO). Met die wet, die in 2010 van kracht werd, kunnen procedures sneller worden doorlopen. Onbevredigend bijeffect voor veel politieke partijen is het feit dat ze in feite niets meer aan zo’n plan kunnen veranderen. De rol van de gemeenteraad is beperkt tot voor- of tegenstemmen en in dat laatste geval moet dat ook inhoudelijk worden onderbouwd.

Audiofragment: Raadscommissievoorzitter Henny Keereweer over de besluitvorming rond bouwplannen.

Voorheen kon de gemeenteraad dergelijke plannen ook nog aanpassen. Bijvoorbeeld een verdieping minder bij een nieuwbouwproject. Burgers verwachten dat ook vaak van de politiek. Bij zo’n WABO-procedure dus ten onrechte. In Leiden is bovendien besloten om dergelijke plannen in één vergadering af te handelen als er insprekers zijn. Daar wil de raad het nog eens over hebben.

Insprekers komen meestal opdagen als ze het niet eens zijn met (onderdelen van) een plan. Als de politiek vervolgens zonder nader overleg met hun fractie gewoon een besluit neemt, voelen insprekers zich niet per definitie serieus genomen. Veel raadsleden worstelen daarmee, maar hebben nu geen ruimte om argumenten van bijvoorbeeld omwonenden alsnog goed te wegen en te bespreken. Dat kan anders en de kans lijkt groot dat de raad daarom terug zal komen op deze manier van besluitvorming.

Voorzitter Henny Keereweer van de raadscommissie Ruimte en Regio heeft het college vooruitlopend op die discussie alvast gevraagd om insprekers er vooraf op te wijzen dat de raad plannen niet kan aanpassen. Zo weten ze in elk geval vooraf waar ze aan toe zijn en worden er geen valse verwachtingen gewekt.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×