Burgerinitiatieven voortaan ook online

De Leidse gemeenteraad gaat een proef doen met het online indienen van een burgerinitiatief. Zo’n idee uit de stad komt op de agenda van de gemeenteraad als er voldoende mensen zijn die het steunen. Dat kan nu ook al, maar de procedure is omslachtig. De afgelopen acht jaar werden er slechts drie met succes ingediend. De Griffie van de gemeenteraad heeft nu een voorstel gedaan om het indienen mogelijk te maken via de website Petities.nl. De meeste partijen vinden het een goed idee.

Audiofragment: Communicatieadviseur Ceryl de Heer van de Leidse Griffie over het Digitaal Burgerinitiatief.

Wel is er zorg over de manier waarop de gemeente de identiteit van de indieners kan vaststellen. Bij de site kan je nu bewijzen dat je echt bent door een e-mail te bevestigen, maar mensen met meerdere e-mailadressen kunnen dus eenvoudig vaker hun steun aan een voorstel betuigen. Het voorstel wordt nu verder uitgewerkt. Vervolgens komt er een proef van een jaar.

In het voorstel wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten burgerinitiatieven met daarbij het aantal steunbetuigingen dat nodig is voor agendering. Een initiatief op straatniveau heeft 20 handtekeningen nodig, op wijkniveau 200 en een stadsbreed voorstel moet door 2000 mensen worden gesteund.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×