Ondertekening convenant ‘Veilig varen doe je samen’

Begin deze maand hebben Annemarie Jorritsma, voorzitter van de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer, Jappe Zijlstra, voorzitter van de Zuid-Hollandse Roeibond en gedeputeerde Ingrid de Bondt, die de provinciale vaarwegen beheert, het convenant `Veilig varen doe je samen’ ondertekend. De vaarwegen in Zuid-Holland worden druk bevaren door binnenvaartschippers, roeiers en andere recreatievaart. Door de toenemende drukte zitten zij letterlijk en figuurlijk in elkaars vaarwater en neemt het veiligheidsrisico toe. Het is belangrijk dat iedereen ruimte krijgt. Voor binnenvaart, omdat het een energievriendelijke manier van vervoer is: één schip zorgt er gemiddeld voor dat er zo’n 40 tot 60 vrachtwagens van de weg blijven en dat is ook goed voor de doorstroming van het verkeer op de weg. Tegelijkertijd groeit de populariteit van het roeien. Deze sport wordt in Zuid-Holland door zo’n 8.000 mensen beoefend. Ook de gemotoriseerde recreatievaart neemt toe. In het convenant spreken de partijen af om meer rekening met elkaar te houden, de opleiding van roeiers te verbeteren en beter zichtbaar te zijn. Regelmatig zal overleg plaatsvinden om ervaringen uit te wisselen en knelpunten aan te pakken. Ook is het tweede patrouillevaartuig van de provincie in gebruik genomen. Het schip heeft de naam `Oude Rijn’ gekregen en wordt ingezet bij toezicht en controle op de provinciale vaarwegen.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×