Mogelijke fusie Diaconessenhuis en Rijnland Ziekenhuis

Het Diaconessenhuis en Rijnland Zorggroep, waartoe het Rijnland Ziekenhuis met locaties in Alphen aan den Rijn en Leiderdorp behoort, onderzoeken de mogelijkheden om samen te gaan werken. Er wordt gekeken naar de mate van samenwerking, maar ook naar de manier waarop die samenwerking vormgegeven kan worden. Te denken valt bijvoorbeeld aan een bestuurlijke fusie.

De samenwerking moet er toe leiden dat patiƫnten in de regio gebruik kunnen blijven maken van een breed aanbod van ziekenhuiszorg van hoge kwaliteit. Ook menen de ziekenhuizen dat zij door te gaan samenwerken een aantrekkelijke werkplek voor medisch specialisten en medewerkers blijven. Daarnaast levert een samenwerking voordelen op het gebied van kosten en investeringen op.

De komende maanden wordt een gemeenschappelijke verkenning gedaan naar de mogelijkheden voor samenwerking en hoe die bestuurlijk kan worden vormgegeven. Bij een structurele samenwerking met als doel het verder verhogen van de kwaliteit en doelmatigheid van zorg zal per locatie een zorgprofiel bepaald moeten worden. Daarbij zullen in ieder geval de drie ziekenhuislocaties centra voor poliklinische behandelingen en voor basis-ziekenhuiszorg blijven.

Naar verwachting zal in aanvulling daarop het accent bij het Diaconessenhuis komen te liggen op chronische en oncologische zorg, bij Rijnland Zorggroep in Leiderdorp op acute en overige topklinische zorg en in Alphen aan de Rijn op electieve zorg. Om de zorgprofielen per locatie uit te werken worden medisch specialisten en medewerkers gevraagd hierover actief mee te denken. Het LUMC blijft als academisch partner fungeren.

De leden van de Raden van Bestuur van het Diaconessenhuis en de Rijnland Zorggroep, vormen onder voorzitterschap van een onafhankelijke voorzitter de stuurgroep die toezicht houdt op het verkenningsproces. Daarbij vindt nauw overleg plaats met de Raden van Toezicht, medische staven, ondernemingsraden en cliƫntenraden. Het streven is de verkenning dit najaar af te ronden. Op basis van de uitkomst hiervan wordt besloten of een samenwerking gewenst is en hoe die kan worden vormgegeven.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×