Hoogheemraadschap Rijnland en gemeente Leiden vernauwen samenwerking

Het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden hebben de samenwerking verstevigd. Vorige week ondertekenden de hoogheemraden van Rijnland, Pieter Hellinga en Hans Schouffoer, en  Frank de Wit, wethouder Sport, Onderwijs en Milieu, twee convenanten. Eén over de overdracht van beheer en onderhoudstaken, een tweede over samenwerking in de afvalwaterketen. Door de eerste wordt de uitvoering en verantwoordelijkheid voor het waterbeheer in Leiden eenduidiger en doelmatiger. Het tweede convenant zorgt ervoor dat er cirongeveer € 8 miljoen bespaard kan worden op de investering van de uitbreiding van de afvalwaterzuivering Leiden Zuidwest. De gemeente Leiden draagt per 2014 het beheer van een drietal polders (Merenwijk, Slaaghpolder en Kanaalweg) en het onderhoud van enkele (primaire) watergangen in de stad gefaseerd over aan het hoogheemraadschap van Rijnland.

De landelijke richtlijn wordt gevolgd om het beheer van de voor de veiligheid belangrijkste waterlichamen en -objecten door het waterschap te laten uitvoeren. Door de overdracht wordt de uitvoering en verantwoordelijkheid voor het waterbeheer eenduidiger en doelmatiger. Binnenkort wordt gesproken over verdergaande overdracht. Dit heeft betrekking op de nog resterende polders. Polders waarvan het beheer niet is overgedragen van de gemeente aan Rijnland (bijvoorbeeld het Stevenshofpark en de Kikkerpolder) worden (voorlopig) gereguleerd via een watervergunning, die de gemeente bij Rijnland aanvraagt. De gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland sluiten een ‘Afvalwaterakkoord’ om het afvalwatersysteem rond de afvalwaterzuiveringen in Leiden te verbeteren. Door het sluiten van het akkoord wordt een kostenbesparing op de voorgenomen investeringskosten voor de uitbreiding van de afvalwaterzuivering (awzi) Leiden Zuidwest mogelijk. Door verbeteringen in het rioolstelsel van Leiden hoeft de afvalwaterzuivering Leiden Zuidwest met minder capaciteit te worden uitgebreid. Uit een eerste studie komt naar voren dat circa € 8 miljoen kan worden bespaard op de investering van de uitbreiding van de awzi Leiden Zuidwest. Hiermee worden de maatschappelijke kosten in de afvalwaterketen aanvaardbaar gehouden.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×