Stevenshof krijgt toch aansluiting op RijnlandRoute

Het kost een paar miljoen, maar dat denken de gemeente Leiden en de provincie wel binnen het totale budget van zo’n miljard euro te kunnen vinden: een aansluiting voor de Stevenshof op de RijnlandRoute. Lang werd gedacht dat het niet kon, maar uit de laatste berekeningen is nu gebleken dat het toch mogelijk is. Voordeel voor de wijk: minder vaak omrijden. Voordeel voor de stad: een afname van het verkeer. Iedereen blij? Nee, dat dan weer niet.

Audiofragment: Wethouder Robert Strijk is opgetogen over de nieuwste verbetering in de inpassing van de Rijnlandroute.

Bewoners in de Stevenshof zien het als het zoveelste muizenstapje in de goede richting, maar blijven ijveren voor een volledige ontsluiting van de Stevenshof, zodat ook de aansluiting met de A44 behouden blijft voor het verkeer richting Den Haag en Wassenaar.

Audiofragment: Henk Osinga van de Wijkraad Stevenshof spreekt van een heel klein stapje in de goede richting.

De statencommissie Verkeer en Milieu van de provincie vergadert op 19 juni over het voorstel. Een week later nemen Provinciale Staten op 26 juni een besluit.

Het voorstel van GS bevat ook het antwoord op motie 426 van PS over Maaldrift Optimaal. Dit is een voorstel van de Wijkraad Stevenshof voor een andere vormgeving van dit verkeersknooppunt. Aangezien het grotendeels om rijksinfrastructuur gaat, hebben GS aan Rijkswaterstaat om een oordeel gevraagd. Rijkswaterstaat acht het ontwerp van Maaldrift Optimaal risicovol voor de verkeersveiligheid, omdat de onlogische en ongebruikelijke vormgeving naar verwachting de weggebruiker in verwarring zal brengen.

Daarnaast oordeelt Rijkswaterstaat dat de voorgestelde snelheidsverlaging niet past binnen het snelhedenbeleid van het kabinet.

Met het huidige voorstel voor de aansluiting van Leiden-Zuid op de RijnlandRoute wil GS tegemoet komen aan de wensen van de Wijkraad Stevenshof.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×