Geen verdere aanpassingen RijnlandRoute in Oostvlietpolder

Het provinciebestuur ziet geen mogelijkheden voor een betere inpassing van de RijnlandRoute in de Oostvlietpolder. GS hebben onderzocht of er een rechtstreekse aansluiting kan komen naar Recreatiegebied Vlietland op de RijnlandRoute. Nu blijkt dat dat alleen kan tegen zeer hoge meerkosten. Daarom stellen GS voor om zo’n aansluiting niet op te nemen.

Datzelfde geldt voor het verleggen van de Hofvlietweg. Wel wordt deze nu zo dicht mogelijk tegen de RijnlandRoute gelegd om zodoende het ruimtebeslag te minimaliseren.

Leiden RijnlandRoute


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×