Universiteit Leiden sluit zich aan bij Academische Werkplaats Publieke Gezondheid NZH

De Universiteit Leiden is gisteren officieel toegetreden tot de Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland. Hiermee stelt de universiteit onderzoekscapaciteit beschikbaar om vragen uit beleid en praktijk over volksgezondheid te onderzoeken. De Academische Werkplaats Publieke Gezondheid Noordelijk Zuid-Holland (AWPG NZH) is een samenwerkingsplatform van wetenschappelijke en praktijk- en beleidsgerichte partners op het gebied van ziektepreventie, gezondheidsbescherming en gezondheidsbevordering. Vragen van praktijkorganisaties en beleidsmakers worden er vertaald naar onderzoeksvragen zodat praktijk- en beleidskeuzes een wetenschappelijke onderbouwing krijgen. Voorbeelden van onderzoeksvragen zijn: ‘hoe kun je jongeren op een actieve manier betrekken bij maatregelen ter voorkoming van gehoorschade?’, ‘hoe komt het dat in de ene gemeente meer gedronken wordt dan in een andere?’, of:  ‘hoe kun je medewerkers van groenvoorzieningen beter voorlichten over de ziekte van Lyme?’ Wetenschappelijke kennis wordt – veelal in korte onderzoeksprojecten – vertaald naar bruikbare kennis voor de praktijk en gemeentelijk beleid, diensten en voorzieningen. Het uiteindelijke doel is de publieke gezondheid in de regio op een hoger niveau te brengen. Prof.dr. Hanna Swaab, decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, namens de Universiteit Leiden en dr. Sjaak de Gouw, voorzitter van de Academische Werkplaats tekenden de samenwerkingsovereenkomst. De Universiteit is daarmee – naast het LUMC en TNO – het derde kennisinstituut dat aan de werkplaats deelneemt. In de praktijk waren onderzoekers van de Leidse Faculteit der Sociale Wetenschappen al enkele jaren bij de werkplaats betrokken. Zij onderzochten bijvoorbeeld het alcoholgebruik onder jongeren in de gemeente Teylingen en invloeden van ‘life events’ op het beweeggedrag van ouderen in Oegstgeest en Alphen aan den Rijn. Voor de Academische Werkplaats is de officiële toetreding van de Universiteit Leiden een belangrijke uitbreiding van het samenwerkingsverband. De werkplaats is een regionale netwerkorganisatie. In de werkplaats werken de praktijkorganisaties GGD Den Haag, GGD Hollands Midden, GGD Zuid-Holland West en de onderzoeks/opleidingsorganisaties LUMC, TNO en sinds gisteren dus ook de Universiteit Leiden structureel met elkaar samen op het gebied van praktijkgericht onderzoek en onderwijs over publieke gezondheid. Naast deze kernpartners betrekt de werkplaats andere relevante partijen bij deze samenwerking, zoals de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, thuiszorgorganisaties en hogescholen uit de regio. De AWPG NZH is één van de negen academische werkplaatsen publieke gezondheid in Nederland en is in 2006 opgericht met subsidie van ZonMw in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×