Overlevenden van Holocaust hebben bijzondere veerkracht

De Israëlische onderzoekers Abraham Sagi-Schwartz en Shai Linn deden samen met de Leidse hoogleraren pedagogiek Rien van IJzendoorn en Marian Bakermans-Kranenburg onderzoek naar een opmerkelijk fenomeen: “Overlevenden van de Holocaust in Polen worden gemiddeld een half jaar ouder dan leeftijdgenoten die voor 1939 naar Israël emigreerden.” Uit inzage van het databestand van de Israëlische overheid, waarin de namen en geboortedata van alle immigranten uit Polen genoteerd zijn, bleek dat de groep, die voor 1939 naar Israël emigreerde korter leeft, dan de groep die alle verschrikkingen van de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt. “Heeft lijden gevolgen voor overlijden?” vroegen de wetenschappers zich af.

Van IJzendoorn: “Tot onze verbazing stierven overlevenden van de Holocaust niet eerder dan de anderen, maar werden ze juist gemiddeld wat ouder: ruim zes maanden. Het effect was er alleen voor mannen; vrouwen bereikten zoals gebruikelijk een hogere leeftijd dan mannen, maar voor hen maakte het geen verschil of ze de genocide in Europa hadden meegemaakt of niet. Voor adolescenten tijdens de Holocaust (10 tot 15 jaar in 1939) was de levensverwachting van Holocaust overlevenden 10 maanden extra, en de oudste groep (leeftijd 16 tot 20 jaar in 1939) werd gemiddeld zelfs 18 maanden ouder. De onverwachte resultaten wijzen in elk geval op de opmerkelijke veerkracht van mensen die genocides overleven.”

De Israelische en Leidse onderzoekers publiceerden de resultaten van hun onderzoek, waarbij ruim 55.000 migranten werden vergeleken, onlangs in PLOS ONE.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×