Bewoners Oppenheimstraat vrezen parkeeroverlast

Parkeren blijft de gemoederen in Leiden bezig houden. Ditmaal trekken bewoners van de Oppenheimstraat aan de bel. Op de plek van de voormalige St. Josephschool en een voormalig kleuterschoolgebouw moet een nieuw verzamelgebouw ruimte gaan bieden aan twee peuterspeelzalen, buitenschoolse opvang, een kinderdagverblijf, een extra gymzaal voor het basisonderwijs in de wijk en een activiteitencentrum met zorgwoningen voor mensen met een verstandelijke beperking.

Audiofragment: Fravo Pieter Kos van GroenLinks schaart zich achter de bewoners en vraagt het college om uitstel van de vergunningsaanvraag.

Tot voor kort gingen omwonenden er vanuit dat de parkeerdruk in de wijk niet zou toenemen door de nieuwbouw. Inmiddels blijkt dat de te verwachten parkeerproblemen toch op de wijk worden afgewenteld. Een van de bewoonsters heeft inmiddels een klacht ingediend over de gang van zaken. Ook wordt de gemeente gevraagd pas op de plaats te maken en de aanvraag voor de omgevingsvergunning uit te stellen tot na de vakantieperiode.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×