Raad buigt zich over inrichting groene Oostvlietpolder

Nu er in de Oostvlietpolder definitief geen bedrijventerrein wordt aangelegd, ligt nu de vraag voor hoe het gebied dan wel moet worden ingericht. Het gebied laten hoe het nu is? De polder openstellen voor recreatie? Het zijn die vragen waar de Leidse politici zich over mogen uitspreken. Afgelopen donderdag kwamen er alvast enkele belanghebbenden de raadscommissie toespreken.

Audiofragment: Chris de Waard in gesprek met Hans Pieters van de VVO en met melkveehouder Wilbert van der Post.

De raad praat over de toekomst van de polder aan de hand van een zogenaamd ‘toetsingskader‘. daarin zijn uitgangspunten en ambities geformuleerd: “Om de Oostvlietpolder overeind te houden als knooppunt, bestemming en ‘stepping stone’ in de grotere regionale groenstructuur rond Leiden wordt het behoud van wat er reeds is belangrijk. De kwaliteit van de Oostvlietpolder die bewaard moet worden, is groene ruimte in combinatie met landbouw die het teken staat van natuur(beleving). Wil die ruimte meer betekenis krijgen voor bezoekers dan moet het gebied een goede verblijfskwaliteit hebben, goed ontsloten zijn, recreatieve faciliteiten en een logische relatie hebben met de omliggende groenstructuren.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×