GroenLinks stelt vragen over handhaving Wet milieubeheer

Bedrijven houden zich te weinig aan de Wet milieubeheer die hen verplicht te investeren in energiebesparende maatregelen, concludeert het onderzoeksbureau CE Delft. Sterker: gemeenten controleren en handhaven de wettelijke verplichting te weinig. Joost Hartlief (GroenLinks) wil weten of Leidse ondernemers zich wel aan de wet houden en vraagt het College van Burgemeester en Wethouders om opheldering.

Audiofragment: Joost Hartlief van GroenLinks in Leiden in gesprek met Sebastiaan van der Lubben over de milieubesparende maatregelen die bedrijven moeten nemen.

CE Delft berekende dat een streng gehandhaafde wet tussen de 2,8 en 4,7 Megaton aan CO2-reductie kan opleveren. En dat staat – landelijk – gelijk aan twee miljoen auto’s die gemiddeld 15.000 kilometer per jaar rijden. De verplichte investeringen zijn volgens GroenLinks in vijf jaar terug te verdienen.

Hartlief vindt het daarom onbegrijpelijk dat bedrijven nog te weinig milieubesparende maatregelen nemen en hoopt dat Leidse bedrijven dat wel doen. Desnoods door het inschakelen van meer controleurs om zo naleving beter te handhaven. Nodig, vindt Hartlief, want: ‘Goede naleving van de wet bespaart, verduurzaamt en versterkt de Leidse economie.’

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×