De Leidse 'miljoenennota' werd vanmiddag door wethouder Strijk overhandigd aan plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad Pieter Kos. (Foto: PR).

Leidse begroting 2014 gepresenteerd

In de Leidse begroting voor volgend jaar staan weinig verrassingen. Het is vooral een verdere uitwerking van de meerjarenbegroting die afgelopen juli al door de gemeenteraad werd vastgesteld. De begroting telt op tot ruim 435.000.000 euro en leidt niet tot lastenstijgingen voor de burgers. Volgens wethouder Strijk slaagt de gemeente er ondanks forse ombuigingen nog steeds in om het voorzieningenniveau op peil te houden.

Audiofragment: Wethouder tot de financiƫn Robert Strijk geeft een eerste toelichting op de conceptbegroting 2014.

Hoewel de conceptbegroting voor Prinsjesdag is opgesteld, heeft het college met een aantal stelposten wel rekening gehouden met de extra bezuinigingen die het kabinet doorvoert. Van die zes miljard komt een deel bij Leiden terecht. Hoeveel precies is nog niet bekend.

Heel veel spectaculair nieuws bevat de begroting niet. Wel worden er een aantal zaken nu structureel geregeld die voorheen per jaar werden bekeken. Zo krijgt Stedelijk museum De Lakenhal vanaf 2017 jaarlijks een subsidie van 200.000 euro voor de programmering. In dat jaar gaat het museum weer open na een ingrijpende verbouwing, renovatie en uitbreiding.

De komende drie jaar is er steeds 50.000 euro beschikbaar voor een sociaal programma voor het Trekvaartplein, is er twee keer 60.000 gereserveerd voor de Vrijheidslezingen die de gemeente in 2014 en 2017 voor haar rekening neemt en gaat er voortaan 40.000 euro per jaar naar het voetpad dat wordt aangelegd door de Tuin van Noord. Milieuvriendelijk onkruid wieden kost een ton per jaar meer dan nu en aan uitkeringen denkt de gemeente structureel 330.000 euro meer kwijt te zijn dan nu.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×