Conferentie overheidsparticipatie in Scheltema

Sinds de Troonrede op Prinsjesdag is participatie helemaal hot. Maar in Leiden werd al heel hard geparticipeerd. Bijvoorbeeld met een aantal burgerinitiatieven waar ze in Den Haag trots op kunnen zijn. Maar ondanks dat struikelen veel Leidse initiatieven over regelgeving en moeizame communicatie met de gemeente en nog steeds betrekt de gemeente de burger onvoldoende bij beleidsvorming. Daarom is vorig jaar de Leidse Denktank ‘Burger Overheid’ opgericht door Stephanie Bakker (raadslid GroenLinks), Marijke Deurloo (Ideewinkel), Martin van Duyl en Michiel Janssen.

Audiofragment: Stephanie Bakker en Marijke Deurloo vertellen in Nieuws071 op Sleutelstad Radio over hun initiatief.

Deze denktank organiseert op 28 oktober een conferentie over overheidsparticipatie. “We willen met elkaar in gesprek over de succes- en faalfactoren van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Hoe zorgen we dat maatschappelijke initiatieven in de stad meer kans van slagen hebben en de gemeente overheidsparticipatie als werkwijze omarmt”, legt Bakker uit.

De conferentie vindt plaats op maandag 28 oktober bij het Groene IDeeCafé in Scheltema. De aanvang is om 19.00 uur, maar iedereen is al vanaf 18.00 uur welkom om een hapje mee te eten. Deelname aan de conferentie is gratis. Aanmelden kan tot 14 oktober door een mail te sturen naar denktankburgeroverheid@gmail.com.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×