Transitie Jeugdzorg: Regio krijgt rode kaart voor beste plan

Het is bijna bizar. Of misschien wel gewoon echt bizar. De regio Holland Rijnland maakte onder leiding van portefeuillehouder Roos van Gelderen het beste inhoudelijke plan voor de overgang van de jeugdzorg van rijk naar gemeente en krijgt er een rode kaart voor van de landelijke Transitiecommissie die in de gaten moet houden of gemeenten wel voldoende zijn voorbereid op die overgang per 1 januari 2015.

Audiofragment: Roos van Gelderen, portefeuillehouder jeugdzorg in de regio Holland Rijnland, is er ondanks de rode kaart van overtuigd dat onze regio prima in kaart heeft hoe de overgang moet plaatsvinden.

Van Gelderen, in Leiden wethouder Zorg en Welzijn namens de SP, baalt stevig. Ze laat een schematische voorstelling zien van de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugdzorg: achter de naam Holland Rijnland een lange rij groene vakjes, slechts onderbroken door twee rode. Toch krijgt het plan van Van Gelderen een rode kaart. Net als Zeeland. Maar die regio heeft dan ook een hele serie rode vakjes en scoort terecht geen voldoende.

De onvoldoende voor Holland Rijnland is volgens Van Gelderen zeer onterecht en slechts te wijten aan de realiteitszin die hier heerst. “Zolang er onduidelijkheid is over het beschikbare budget, kunnen we geen harde garanties geven dat we de plannen ook echt kunnen uitvoeren. We zeggen dus feitelijk ‘nee, tenzij’ terwijl andere regio’s zich niet zo duidelijk uitspreken of de conclusie ‘ja, mits’ aan hun transitiearrangement verbinden. Maar zonder zekerheid over het geld, is dat eigenlijk niks waard”.

Inmiddels heeft staatssecretaris Van Rijn 150 miljoen extra voor de Jeugdzorg gevonden. Geen nieuw geld, maar een bedrag dat ten onrechte was opgenomen in het budget voor volwassenen: “Kinderen worden vrijwel nooit alleen behandeld. Bijna altijd is het een traject waarin ook de ouders zijn opgenomen. Dat was men even vergeten”, aldus Van Gelderen die er wel op wijst dat hiermee het probleem nog niet is opgelost: “Onze regio krijgt ongeveer drie procent van dat bedrag. We komen in 2015 volgens de nu bekende cijfers 16 miljoen euro tekort. Er moet dus nog wel iets gebeuren.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×