Minister Asscher Sprak bij DZB onder andere met deelnemers aan het project Stage Nieuwe Stijl. (Foto: Chris de Waard).

Lodewijk Asscher: Blij met daling werkloosheid, maar te vroeg om te juichen

Minister Lodewijk Asscher is blij met de daling van het aantal werklozen, maar waarschuwt voor teveel optimisme: “Het is echt nog te vroeg om te juichen”, aldus de minister vanmorgen tegen Sleutelstad tijdens het werkbezoek dat hij bracht aan DZB. Het CBS maakte vandaag bekend dat er in oktober 11.000 werklozen minder waren dan in september. Het is volgens Asscher wel een echte daling, gecorrigeerd voor seizoensinvloeden, maar pas over een paar maanden wordt duidelijk of het echt een omslagpunt is of een tijdelijke opleving.

Audiofragment: Minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en wethouder Jan-Jaap de Haan op werkbezoek bij DZB Leiden.

Assscher kwam naar DZB omdat Leiden goed scoort met de aanpak van jeugdwerkloosheid. Hij sprak met deelnemers van het project Stage Nieuwe Stijl, waar hoogopgeleide jongeren werkervaring opdoen en woonde ook een sollicitatietraining bij. Asscher: “Daar ben ik toch wel een beetje geschrokken. Je ziet jongeren die nog moeten leren hoe ze zichzelf voor moeten stellen en andere zaken die ze allang in het reguliere onderwijs geleerd hadden moeten hebben”.

Tenslotte nam de minister een kijkje op de werkvloer van het Participatiecentrum. Dat is de plek waar mensen die een uitkering aanvragen enkele weken verplicht eenvoudig productiewerk moeten doen. In die periode wordt gekeken of mensen voldoende arbeidsritme hebben en ook op andere manieren voldoende vaardigheden hebben om succesvol weer tot de arbeidsmarkt toe te treden.

Dat het er daarbij niet altijd zachtzinnig een toe gaat bleek wel uit de woorden van een van de werkbegeleiders: “Soms moet je mensen afbreken om ze daarna weer opnieuw op te bouwen.” asscher heeft wel begrip voor die werkwijze: “Jongeren die gewend zijn om laat te komen, de hele dag te blowen, die moeten leren om in een bedrijfsproces mee te doen.”

Wethouder De Haan was blij met het bezoek van Asscher: “Zo’n bezoek is beslist nuttig.” Als advies krijgt Asscher van De Haan mee dat het een goed idee zou zijn om een combinatie te maken met de zogenaamde sectorplannen. “Dat is een andere pot geld die de minister heeft, die bedoeld is om specifieke sectoren te stimuleren. Als we de middelen voor die sectorplannen combineren met die van het Actieplan Jeugdwerkloosheid kunnen we extra opleidingsprogramma’s maken”.

Leiden asscherleiden wwb


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×