Gemeente gaat werken aan doelmatigheid subsidies

Met het formuleren van meetbare doelen en goede evaluaties wil de gemeente het subsidiebeleid effectiever, efficiënter en transparanter maken. Instellingen die meer dan een ton subsidie ontvangen kunnen worden verplicht om mee te werken aan periodieke vergelijkingen met andere instellingen om zo te controleren of het geld efficiënt wordt besteed. Dat blijkt uit het raadsvoorstel ‘Visie op subsidieverlening’ dat het college vandaag naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan een motie van de PvdA.

Al in januari buigen de raadsleden zich over het stuk. Eerder leek dat niet te lukken omdat de voorbereidingstijd te kort was, maar de raad wilde persé nog voor de verkiezingen over de subsidies beslissen. Dat lukt nu alsnog door de inspraak te schrappen. Wel zal de raad insprekers volgende maand aan het woord laten en hun input meenemen in de besluitvorming.

In de notitie stelt het college onder meer voor om het eigen vermogen van organisaties te betrekken bij het besluit om al dan niet over te gaan tot het verlenen van een subsidie. Als een organisatie een groot eigen vermogen heeft, kunnen activiteiten mogelijk daaruit worden betaald. Een weerstandvermogen van 10% van de jaaromzet lijkt het college doorgaans voldoende om tegenvallers op te vangen.

De eerder ingestelde Balkenende- en Lenferinknorm worden vooralsnog niet toegepast. De raad besloot eerder dat organisaties geen subsidie (of minder) kunnen krijgen als ze personeel in dienst hebben dat meer verdient dan de premier of de burgemeester. Eerder dit jaar besloot de rechter echter dat zulke voorwaarden niet mogen, omdat alleen doelgerichte voorwaarden aan een subsidie mogen worden gesteld. Het college schort het hanteren van deze normen daarom op totdat er in hoger beroep duidelijk wordt of het alsnog mogelijk wordt dergelijke voorwaarden te stellen.

Een soortgelijk probleem doet zich voor met een andere breedgedragen wens van de gemeenteraad: Social Return on Investment. Als de gemeente grote opdrachten verstrekt van voldoende omvang, wordt als tegenprestatie gevraagd om bij de uitvoering van de opdracht ook gebruik te maken van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt. Als voorwaarde voor subsidie geldt ook hier het dat niet kan, omdat het geen doelgebonden eis is. Wel zal de gemeente maatschappelijk verantwoord ondernemen stimuleren in gesprekken met de instellingen die subsidie vragen of krijgen.

 

Voor het toekomstige beleid zal de gemeente ook het gisteren gepubliceerde rapport ‘Evalueren om te leren’ van de Leidse Rekenkamercommissie gebruiken.

Leiden subsidies


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×