Leidse subsidies verdwijnen in zwart gat

De gemeente Leiden heeft geen flauw idee of de tientallen miljoenen subsidie die er ieder jaar weer worden verstrekt wel het beoogde effect hebben. Sterker nog, vaak zijn die gewenste doelen niet eens vastgelegd, zodat de subsidieontvangers ook geen resultaatverplichting hebben. Elk jaar geeft de gemeente Leiden een slordige 40 miljoen euro uit aan subsidies. Maar hoe doelmatig wordt dat geld eigenlijk besteed en hoe meet je die effectiviteit? Vragen die de Leidse Rekenkamercommissie op verzoek van de Leidse raadsfracties heeft onderzocht. Vanavond is het rapport ‘Evalueren om te leren‘ overhandigd aan de raadscommissie Onderwijs & Samenleving.

En wat blijkt? De gemeente heeft geen flauw idee wat de effecten zijn van die verstrekte subsidies. Voor het overgrote deel is niet eens met de ontvangende instanties afgeproken wat het effect zou moeten zijn. De Rekenkamercommissie vindt dan ook dat de gemeente heldere afspraken moet maken over het doel van de subsidie. Wat is het beoogde effect en hoe wil men dat bereiken. Dan kan meteen worden beoordeeld of geldelijke steun daar wel het meest geƫigende middel voor is.

Gesubsidieerde organisaties zouden ook veel meer hun aanpak en resultaten met elkaar moeten delen. Alleen op die manier kan optimaal worden geleerd van elkaars fouten en resultaten.

Begin volgend jaar komt het college van B en W met een visie op de gemeentelijke subsidies. De gemeenteraad vraagt daar al jaren om, maar het bleek een enorme klus om alles goed in kaart te brengen. Dat is nu dus gelukt en het resultaat moet de raad handvatten geven om keuzes te maken in het Leidse subsidiebeleid. De gemeente moet flink bezuinigen en een deel van die bezuinigingen zal worden gerealiseerd door te korten op subsidies. Vooral de VVD en de PvdA dringen al tijden aan op zo’n discussie. VVD-voorman Laudy denkt zelfs 25% van het subsidiegeld in de zak te kunnen houden.

De Rekenkamercommissie baseerde zich in het onderzoek op de verstrekte subsidies in 2013. In totaal werd er toen 38.219.740 euro verdeeld over zo’n 500 instellingen en personen. Het gegeven dat niet goed bekend is hoe effectief de verstrekte subsidies zijn is overigens wijd verspreid. Recent onderzoek door andere rekenkamers, zowel lokaal, provinciaal als landelijk, laat zien dat er meestal slechts beperkt informatie over en inzicht in de effectiviteit en efficiency van subsidies is. Ondanks de wettelijke verplichting om de effectiviteit elke vijf jaar te evalueren.

Leiden subsidies


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×