Eerste bussen mogelijk al in 2015 uit de Breestraat

Het halveren van het aantal bussen in de Breestraat lijkt in 2017 à 2018 gerealiseerd te kunnen worden. Dat schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad, waarin een update wordt gegeven over de (H)OV-plannen. Inmiddels is een begin gemaakt aan het tracéontwerp voor de Hooigracht-Langegracht. Via die route moeten over een paar jaar de honderden bussen per dag gaan rijden die dan uit de Breestraat geweerd worden.

Het college schat in dat met verkeersmaatregelen op de kruisingen van de Hooigracht met het Levendaal en de Ir. Driessenstraat en met aanpassingen bij de Klokpoort en de Jan van Houtbrug de doorstroming voor het openbaar vervoer zó verbeterd kan worden dat de door de provincie en vervoerder Arriva geeiste betrouwbare reistijden kunnen worden gerealiseerd.

Momenteel wordt in overleg met de ondernemersvereniging Breestraat, de wijkvereniging en het Centrummanagement bekeken of er al per 2015 een eerste beperkte reductie van het aantal bussen in de Bree kan plaatsvinden. Daarvoor zijn naar verwachting geen ingrijpende maatregelen nodig. Ook Arriva is bij die gesprekken betrokken.

Voorzitter Jaap van Meijgaarden van de ‘getroffen’ wijk Pancras-West is onaangenaam verrast door het plan om al in 2015 de eerste bussen van de Breestraat te weren. In een e-mail aan het college noemt hij het kwalijk dat de gemeente wel de bedrijven en bewoners rond de Breestraat bij die plannen betrekt, maar niet de wijken die de consequenties gaan dragen. “Het is jullie bekend dat de luchtkwaliteit op de Hooigracht niet voldoen aan de grenswaarde voor NOx (stikstofoxiden). Kennelijk gaat het economisch belang nog steeds boven het belang van de bewoners”, zo schrijft de teleurgestelde wijkvoorzitter.

De eerste fase van de herinrichting van de Breestraat staat nu gepland voor de zomer van 2014. Dat is een paar maanden later dan eerder de bedoeling was.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×