College besluit over balansverkorting

Het college van B en W heeft gisteren besloten om ruim 55 miljoen euro van de Leidse balans te schrappen. Het gaat om een boekhoudkundige wijziging die volgens het college verder geen gevolgen heeft. Een hele serie reserves wordt opgeheven en afgeboekt. Het moet de Leidse balans leesbaarder maken.

Audiofragment: Wethouder Van Woensel geeft een toelichting op de collegebesluiten.

Verder heeft het college besloten dat café’s tijdens de Kroegentocht die volgende week donderdag wordt gehouden tijdens de Leidse Jazzweek meer geluid mogen maken dan normaal. Door de Kroegentocht als collectieve activiteit aan te wijzen hoeven de café’s niet allemaal apart een vergunning aan te vragen.

Namens de gemeente Leiden stuurt het college verder een negatieve reactie aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) over het bereikte overlegresultaat Persoonlijke Verzorging. Het kabinet heeft besloten om de Persoonlijke Vezorging niet over te dragen aan de gemeenten. Leiden vindt het resultaat veel te mager. Gemeenten krijgen veel minder geld van het rijk en juist door de Persoonlijke Verzorging te combineren met zaken als huishoudelijke hulp hoopte de gemeente slimme combinaties te maken. Het Leidse ‘nee’ heeft vrijwel zeker geen invloed op het resultaat. Gemeenten die niks laten horen worden geacht in te stemmen en volgens wethouder Van Woensel geldt dat verreweg de meeste gemeenten niet reageren.

Tenslotte zijn de vragen beantwoord die Leefbaar Leiden had gesteld in verband met het naderende proefverlof van Volkert van der G. De man die Pim Fortuijn doodschoot zal tijdens zijn proefverlof niet in zijn voormalige woonplaats Harderwijk neerstrijken. Als het aan de Leidse Leefbaren ligt ook niet in Leiden. Volgens het college kan Van der G. echter niet geweerd worden uit de stad. Mocht hij zijn proefverlof in Leiden doorbrengen, dan blijft dat bovendien geheim om maatschappelijke onrust te voorkomen. Ook krijgt hij een vermomming om herkenning te voorkomen.

Los van de juridische kant vindt het college dat iemand die een straf heeft uitgezeten een vrij burger is voor wie geen beperkingen gelden.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×