Woonzicht maakt plaats voor Woningnet Holland Rijnland

De regionale woningzoek-website Woonzicht.nl verdwijnt per 1 april aanstaande. Datzelfde geldt voor Woningmarkt Rijnstreek in Alphen en omgeving. Ervoor in de plaats komt een nieuw systeem van woonruimteverdeling voor de hele regio Holland Rijnland: Woningnet Holland Rijnland. Daarmee wordrt het volgens de deelnemende woningcorporaties makkelijker om een huurwoning te vinden.

Via het nieuwe woningnet bieden de 19 corporaties in totaal 60.000 huurwoningen aan in de 14 deelnemende gemeenten. Als voordeel noemen de corporaties dat de 70.000 woningzoekenden in de regio kunnen zoeken in een veel groter gebied. Ook biedt de nieuwe site meer informatie. Zowel over de woningen zelf als over de buurt. De inschrijfkosten voor woningzoekenden gaan omlaag en dalen naar 10 euro per jaar.

Via de site kunnen woningzoekenden ook een digitale woonkrant-op-maat samenstellen en is direct te zien hoeveel kans je als woningzoekende op een bepaalde woning maakt.

De toewijzing van de huurwoningen gebeurt vanaf 1 april op basis van inschrijftijd. Hoe langer iemand ingeschreven staat, hoe groter de kans op een vrije huurwoning. Voor woningzoekenden uit de Rijnstreek en voor starters uit Holland Rijnland is dat nu ook al zo. Voor mensen uit Holland Rijnland die een huurwoning achterlaten (doorstromers) is het een belangrijke verandering. Zij kregen bij Woonzicht woonwaarde-punten toegekend, omdat zij een woning achterlieten.

Bij de start van WoningNet Holland Rijnland worden deze woonwaarde-punten in één keer omgezet naar inschrijftijd. Voor elk jaar aan woonwaarde, krijgen doorstromers van Woonzicht een maand extra inschrijftijd. Op deze wijze blijft de slaagkans voor de meeste doorstromers praktisch gelijk.

De inschrijftijd van alle ingeschreven woningzoekenden wordt automatisch overgezet naar WoningNet Holland Rijnland. Zij hoeven hiervoor dus niets te doen. In de tweede helft van maart wordt het systeem omgezet. Daardoor zijn in die periode zowel de twee oude als het nieuwe systeem niet beschikbaar en is er gedurende die twee weken geen woningaanbod.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×