De onveilige verkeerssituatie op de kruising van de Vrouwenweg met de Europaweg. (Foto: Google Maps).

Verbetering verkeerssituatie Vrouwenweg

Binnenkort wordt er een waarschuwingsbord geplaatst bij de kruising van de Vrouwenweg met de Europaweg om de onveilige verkeerssituatie te verbeteren. Het is momenteel nogal gevaarlijk om in te voegen op de N206, de enige ontsluitingsweg in het gebied. De provinciale fractie van de SP trok daarover met succes aan de bel bij het provinciebestuur na klachten van bewoners.

Het is een eerste stap naar een meer structurele verbetering van de verkeerssituatie bij het gevaarlijke kruispunt ter hoogte van Polderpark Cronesteyn. Omwonenden, de gemeente Leiden en de politie worden bij die definitieve plannen betrokken. Ook komt er binnenkort een bewonersavond waar voorlichting wordt gegeven over de plannen voor de verbreding en herinrichting van de Vrouwenweg en de Lammebrug.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×