Zelden was er zoveel belangstelling van de pers bij een vergadering van de Leidse gemeenteraad. (Foto: Chris de Waard, via Twitter).

Brede steun voor burgemeestersbesluit Benno L

Een staande ovatie viel burgemeester Lenferink ten deel, gisteravond aan het einde van het raadsdebat over zijn besluit om ja te zeggen tegen het verzoek van het Openbaar Ministerie om Benno L. in Leiden te huisvesten. Tijdens dat debat had de burgemeester wel ruimhaertig toegegeven dat hij – met de kennis van nu – te weinig mensen had betrokken bij dat besluit. Zo hadden in elk geval de gemeentesecretaris en de wethouders op de hoogte moeten zijn. Al was het maar omdat die laatsten ook een rol hebben als loco-burgemeester als Lenferink zelf niet beschikbaar is.

Audiofragment: Chris de Waard peilde de stemming voor en na het raadsdebat en blikte met burgemeester Lenferink terug op de afgelopen weken.

Tijdens het debat werden er twee moties ingediend. Als eerste een motie van wantrouwen van Leefbaar Leiden tegen de burgemeester. Die kreeg geen enkele steun van andere partijen. Vervolgens diende GroenLinks een motie van afkeuring in tegen Leefbaar Leiden. Veel partijen deelden het misnoegen van GroenLinks over de manier waarop Leefbaar Leiden de afgelopen weken omging met het huisvesten van Benno L. De partij zou aanzetten tot agressie met uitspraken als ‘We moeten hem de stad uit trappen en de burgemeester ook’. Dat ongenoegen uiten via een motie vonden de meeste partijen echter geen goede vorm. Daarop trok GroenLinks de motie in.

Landelijk Hoofdadvocaat-generaal Han Moraal van het Openbaar Ministerie beloofte tijdens het debat dat hij niet opnieuw bij Leiden zal aankloppen voor het huisvesten van veroordeelden criminelen die hun straf hebben uitgezeten. Hij gaat er ook vanuit dat dat niet nodig zal zijn omdat er een landelijk beleid ontwikkeld gaat worden om te voorzien in de terugkeer in de maatschappij van dit soort mensen.

Verschillende partijen maakten zich zorgen over de veiligheid van de vrijwilligers die Benno L. begeleiden als hi jde straat op gaat. Niet nodig, vertelde districtschef Joep Pattijn van de politie. De vrijwilligers hebben allemaal een alarmknop met GPS bij zich. Als er iets gebeurt, hebben ze met een druk op de knop een live verbinding met de meldkamer van de politie.

Advertentie

Leiden Benno L.


Studio Leiden
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

Studio Leiderdorp
Sisalbaan 13
2352 AZ Leiderdorp

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×