VVD-raadslid Maurice Hoogeveen wil weten of Benno L's schadevergoeding van zijn uitkering is afgetrokken. Als dat niet is gebeurd, wil zijn partij dat Leiden dat geld alsnog op L verhaalt. (Archieffoto: Chris de Waard).

VVD Leiden eist opheldering over schadevergoeding Benno L

Als Benno L de schadevergoeding die hij heeft ontvangen van het NRC niet heeft opgegeven, was er mogelijk sprake van bijstandsfraude. Dat stelt VVD-raadslid Maurice hoogeveen die er vragen over stelt aan het Leidse College van Burgemeester en Wethouders.

Eerder werd via de media al bekend dat Benno L tijdens zijn verblijf in Leiden een bijstandsuitkering heeft ontvangen. Gisteravond onthulde het tv-programma Argos dat de veroordeelde pedoseksueel  een schadevergoeding heeft gekregen van het NRC Handelsblad, nadat die krant – naar eigen zeggen onbedoeld – L’s verblijfplaats had onthuld. “Als dat allebei klopt, is het mogelijk dat Benno L tijdens zijn verblijf in Leiden meer middelen heeft gehad dan volgens de wet is toegestaan,” stelt Hoogeveen: “Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering zijn in de Participatiewet verschillende regels opgesteld. Een voorbeeld van deze regels is een limiet aan eigen middelen zoals inkomen en vermogen van maximaal € 5.895. Wanneer iemand meer middelen heeft dan toegestaan, dan kan hij of zij in het eigen levensonderhoud voorzien en is er geen recht op een uitkering.”

In de Participatiewet is wel een aparte regeling opgenomen voor schadevergoedingen. Als mensen met een uitkering zo’n vergoeding ontvangen, mogen burgemeester en wethouders zelf bepalen of die wordt afgetrokken van de te ontvangen bijstandsuitkering. Hoogeveen wil daarom weten hoe het Leidse college in zijn algemeenheid omgaat met schadevergoedingen die worden ontvangen door bijstandsgerechtigden, of Benno L in de periode dat hij in Leiden woonde inderdaad een bijstandsuitkering kreeg en of hij zijn schadevergoeding van het NRC heeft gemeld.

“Als de schadevergoeding niet is gemeld, had Benno L. dit wel moeten doen en was er sprake van bijstandsfraude,”stelt het VVD-raadslid dat wil dat Leiden in dat geval de teveel betaalde bijstandsuitkering op L gaat verhalen. Hoogeveen: “En als de schadevergoeding wel is gemeld, is die dan verrekend met de bijstandsuitkering die de heer Benno L. van de gemeente Leiden ontving?”

Leiden Benno L.


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×