VVD Leiden eist opheldering over schadevergoeding Benno L

13

Als Benno L de schadevergoeding die hij heeft ontvangen van het NRC niet heeft opgegeven, was er mogelijk sprake van bijstandsfraude. Dat stelt VVD-raadslid Maurice hoogeveen die er vragen over stelt aan het Leidse College van Burgemeester en Wethouders.

Eerder werd via de media al bekend dat Benno L tijdens zijn verblijf in Leiden een bijstandsuitkering heeft ontvangen. Gisteravond onthulde het tv-programma Argos dat de veroordeelde pedoseksueel  een schadevergoeding heeft gekregen van het NRC Handelsblad, nadat die krant – naar eigen zeggen onbedoeld – L’s verblijfplaats had onthuld. “Als dat allebei klopt, is het mogelijk dat Benno L tijdens zijn verblijf in Leiden meer middelen heeft gehad dan volgens de wet is toegestaan,” stelt Hoogeveen: “Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering zijn in de Participatiewet verschillende regels opgesteld. Een voorbeeld van deze regels is een limiet aan eigen middelen zoals inkomen en vermogen van maximaal € 5.895. Wanneer iemand meer middelen heeft dan toegestaan, dan kan hij of zij in het eigen levensonderhoud voorzien en is er geen recht op een uitkering.”

In de Participatiewet is wel een aparte regeling opgenomen voor schadevergoedingen. Als mensen met een uitkering zo’n vergoeding ontvangen, mogen burgemeester en wethouders zelf bepalen of die wordt afgetrokken van de te ontvangen bijstandsuitkering. Hoogeveen wil daarom weten hoe het Leidse college in zijn algemeenheid omgaat met schadevergoedingen die worden ontvangen door bijstandsgerechtigden, of Benno L in de periode dat hij in Leiden woonde inderdaad een bijstandsuitkering kreeg en of hij zijn schadevergoeding van het NRC heeft gemeld.

“Als de schadevergoeding niet is gemeld, had Benno L. dit wel moeten doen en was er sprake van bijstandsfraude,”stelt het VVD-raadslid dat wil dat Leiden in dat geval de teveel betaalde bijstandsuitkering op L gaat verhalen. Hoogeveen: “En als de schadevergoeding wel is gemeld, is die dan verrekend met de bijstandsuitkering die de heer Benno L. van de gemeente Leiden ontving?”

Delen

13 reacties

 1. Gerard van Hees op

  Ik heb de uitzending ook gezien en het punt van de schadevergoeding was ook nieuw voor mij. Wat ik me echter in het verlengde van de portee van de uitzending afvraag is, waarom de VVD in het publiek domein deze vragen stelt, terwijl dit ook achter de schermen had gekund. In het geval Benno L. deze inkomstenbron heeft opgegeven is er geen issue. En anders dient dit teruggevorderd te worden, waarbij de naam van de Bijstandsfraudeur wellicht enige bescherming geniet, althans in andere gevallen is dit ook gewoon. De VVD wekt tenminste de indruk dat L. de inkomsten niet heeft opgegeven. Niet zo netjes Hoogeveen. Maar net als NRC-H had Hoogeveen zich beter kunnen beheersen en in discretie zijn punt moeten maken.

 2. Ik ben het eens met Van Hees. Het lijkt vooral aandachttrekken in komkommertijd van de VVD. De gemeenteraad gaat niet over individuele (fraude)gevallen en de namen van eventuele betrokkenen zijn niet openbaar. Zullen we het eens gaan hebben over criminele fraudeurs, sjoemelaars en graaiers in bestuurlijke en politieke kringen van de VVD? Die lijst met namen is openbaar, lang en groeiende.
  .
  Dit neemt niet weg dat duidelijke en fatsoenlijke regels voor de omgang met schadevergoedingen aan bijstandontvangers wenselijk en nuttig zijn. Staan die trouwens niet in een ook door een raadslid te raadplegen Leidse verordening? Was de behandeling daarvan in de gemeenteraad niet het juiste moment om dit te regelen? Als ik me niet vergis had een bijstandsgerechtigde nooit iets aan een schadevergoeding omdat die altijd in mindering op het schamele inkomen moest worden gebracht, wat mij onrechtvaardig lijkt. Als de wet nu beleidsvrijheid voor een rechtvaardiger benadering biedt, zou de gemeente er gebruik van moeten maken.

 3. Wat Gerard van Hees zegt. Erg vreemd dat deze wethouder zich over een individueel geval uitlaat. Het hele geval lijkt op een persoonlijke wraakneming, of anders een poging om stemmen te winnen. In een democratische rechtstaat is dit voor beide gevallen een kwalijke zaak.

  Overigens vind ik de jacht op bijstandsfraude door met name de VVD in het algemeen nogal pervers. Uitkeringsfraude valt in het niet bij bijvoorbeeld belastingsontduiking (zie http://www.elsevier.nl/Nederland/nieuws/2013/12/Totale-fraude-in-Nederland-zeker-11-miljard-euro-in-2013-1433091W/ – bijstandsfraude is zo’n 3% van de belastingfraude) .

  Dat de VVD het werkelijk nooit daarover heeft, en juist heel vaak over bijstandsfraude laat duidelijk zien dat het voor hen een ideologische kwestie is en niet op enige financieele realiteit berust.

  • 11 miljard aan belastingontduiking. Paar jaar geleden ca. 300.000.000 euro (0,3 miljard) onterecht te veel in rekening gebrachte Diagnose Behandel Code kosten (DBC) door medisch specialisten. Verder dan een uitzending van Buitenhof kwam het niet. Een PvdA kamerlid wilde daarin dat het terug ging naar de zieken. De voorzitter van de Landelijke Specialisten Vereniging tamboereerde alleen maar dat medici beslist geen grote graaiers zijn.
   Het CBS rept van 40 miljoen bijstandsfraude (0,04 miljard).
   Tja waar maakt de VVD zich druk over ? Tuurlijk had Benno L. het moeten opgeven, maar die had wel wat anders aan zijn hoofd, als er een horde hysterisch schreeuwende moord beluste tokkies voor je deur staan.

 4. Dit is een vorm van politiek populisme, die de VVD onwaardig is. Zo’n geluid zou ik eerder van de PVV verwachten. Het norm overschrijdend gedrag van de bestuurders van Alliander, de particuliere Zorgverzekeringen en diverse Gedeputeerden van de VVD zou meer aandacht van deze partij moeten krijgen.

 5. Corine Hendriks op

  Schadevergoeding en smartegeld zouden m.i. niet opgegeven hoeven te worden, althans niet tot een bepaald maximum. Er is je iets aangedaan waarvan iemand anders de verantwoordelijkheid neemt en je schadeloos stelt. Hoe word je schadeloos gesteld als je dat geld meteen bij een derde moet inleveren?

 6. Uiteindelijk ging het dus om 750 €, waar VVD-er Maurice Hoogeveen zich druk over maakt.
  Tjonge jonge kerel.

 7. Ik vindt het wel goed dat het openbaar gedaan wordt.want het is nu al bekend dat de gemeente leiden onterecht terugvorderd en mensen die trappen daar in. Terwijl die benno l dan gewoon mag doen en laten.

 8. een Leids burger op

  In ieder geval is het zo dat alle inkomsten (dus ook 750 euro inkomsten uit schadevergoeding) gemeld moeten worden bij de Sociale Dienst. Als Benno L.dat gedaan heeft is er geen sprake van (bijstands)fraude.Veel opvallender vond ik dat Benno.L, als ex-gedetineerde, al zo snel hier nieuwe woonruimte kreeg…..

 9. Een goedkope populistische afleidingsmanoeuvre van de VVD. De meeste fraudeurs zitten bij het genootschap van VVD-vrienden. En dan gaat het om riante bedragen. Maar de VVD vind het gewoon leuk om iemand die in het verdomboekje zit nog verder omlaag te trappen. Daar kunnen de bejaarden, zorgbehoevenden en minimumlijders over meepraten.

 10. Wat een sympathieke intelligente man, Benno L. gisteren bij Brandpunt.
  Toch een goede en wijze inschatting van burgemeester Lenferink.
  Zijn al die agressieve bedreigende acties van die tokkies destijds onnodig zinloos geweest.

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 93.7 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline