Burgemeester Lenferink over luchtjes, lichtjes en zebra's

Nog twee vergaderingen heeft het Leidse college van Burgemeester en Wethouders te gaan tot aan de verkiezingen op 19 maart. Grote besluiten worden er niet meer genomen. Maar wel een aantal zaken die het vermelden waard zijn. Zo is de zogenaamde ‘geurcontour’ bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie bij de Gooimeerlaan aangepast. Het gebied waar in verband met stankoverlast geen woningen gebouwd mogen worden is daarmee kleiner geworden. Daardoor valt een hoek aan de Gabriël Metzustraat er niet meer binnen en komen daar huizen.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink geeft een toelichting op de collegebesluiten.

De gemeente Leiden gaat in zee met het Amsterdamse bedrijf Arsis industrial design voor het vervangen van de lampen in de ‘Leidse Lantaarns’. Dat zijn de historisch aandoende lantaarns in het centrum. De gemeente wil de lampen graag vervangen door led-verlichting, maar dat is veel witter dan de nu gebruikte lampen die een gelig licht afgeven. Arsis heeft nu een ‘optiek’ ontwikkeld met spiegels, waardoor dat gele licht ook met ledlampen kan worden verkregen.

Ook heeft het college vragen beantwoord van de Partij voor de Dieren over de slechte staat waarin veel Leidse zebrapaden verkeren. De gemeente blijkt te werken aan een onderhoudsplan voor het op orde brengen van alle wegmarkeringen. Daarbij krijgen markeringen met een juridische status voorrang. Het gaat dan met name om voetgangersoversteekplaatsen, haaientanden en stopstrepen. Of er ook ledverlichting op de zebra’s wordt aangebrqacht – een idee dat de PvdD in Rotterdam opdeed – weet het college nog niet. Het gaat daar nog om een experiment en Leiden volgt dat met belangstelling.

Leiden


Sleutelstad Media
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

Privacy Policy

×