De universiteit onderschrijft het idee van GroenLinks om het braakliggende stuk grond aan de Witte Singel nuttig te gebruiken totdat de ontwikkeling van het terrein van start gaat. niet door de aanleg van een stadstrand, wel door de walkanten op te knappen en er eenjarige planten neer te zetten. (Foto's: Chris de Waard).

Universiteit wil plant in plaats van strand

Geen strand maar een plant. Dat is kortweg het idee dat de Universiteit Leiden heeft met het stuk grond langs de Witte Singel waar vorig jaar de Van der Klaauwtoren en het ‘Blauwe Gebouw’ nog stonden. In de toekomst moeten er woningen aan de waterkant verrijzen. Naar voorbeeld van het rijtje huizen aan de Sterrewachtlaan. Tot het zover is, wil de universiteit het braakliggende terrein beplanten. Ook worden de walkanten aangepakt.

sterrewachtlaan.jpg

Een soortgelijk rijtje woningen wil de universiteit graag langs de waterkant gerealiseerd zien.

Vice-voorzitter Willem te Beest van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden ziet een stad- of singelstrand niet zitten. Dat idee van GroenLinks-raadslid Walter van Peijpe – die vorige week ook een petitie startte voor zo’n tijdelijk strand – ziet Te Beest niet zitten: “Kwesties als wie de kosten draagt en wie het beheer voert zijn lastig op te lossen.”

Ook het feit dat de Honours Academy en het juridisch PAO onderwijs verzorgen in het naastgelegen gebouw van de Sterrewacht maken de aanleg van een strand lastig. De kans op overlast is dan groot. Bovendien ziet de universiteit het terrein als verlengstuk van de hortus en wil het ook als zodanig behandelen.

Wanneer de ontwikkeling van het stuk grond precies van start gaat, is nog niet bekend. Er wordt nog over onderhandeld.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×