Omwonenden van de twee tunnelmonden werden de afgelopen dagen geïnformeerd over de laatste stand van zaken.

Boortunnel RijnlandRoute 280 meter langer

De Provincie heeft het geld gevonden om de boortunnel onder Voorschoten een flink stuk langer te maken. In de Oostvlietpolder komt de tunnelmond waarschijnlijk 80 meter dichterbij de A4 te liggen, in de Stevenshofpolder gaat zet zelfs om 200 meter. De financiering wordt voor een flink deel betaald door een lager bedrag op te nemen als risico-opslag.

Audiofragment: Achtereenvolgens Hans Pieters van de Vereniging Vrienden Oostvlietpolder, D66-raadslid Peter Bootsma, Duoraadslid Joost Hartlief van GroenLinks, melkveehouder Wilbert van der Post en D66-wethouder Robert Strijk.

In het budget voor de RijnlandRoute (RLR) – die een slordige miljard euro gaat kosten – zitten forse reserveringen om tegenvallers op te vangen. In de Oostvlietpolder wil de provincie nu dieper onder de Vliet doorboren. Daarmee vermindert het risico dat de tunnelbuis instort en volloopt. Ook wordt er miljoenen bespaart door de A4 over een afstand van enkele honderden meters een stukje de polder in de leggen. Daardoor hoeft de Meerburgerwetering niet omgelegd te worden en kan ook molen ‘Zelden te Passe’ blijven staan. De fly-overs waarmee de RLR wordt aangesloten op de A4 blijven zo op en boven Leids grondgebied. Die fly-over wordt op het hoogste punt 9,4 meter hoog.

In de Stevenshof wordt om soortgelijke redenen de tunnel verlengd. Door 200 meter verder door te boren, gaat de tunnel onder de Dobbewetering door en hoeft dat water niet tijdens de bouw – jarenlang – te worden opgeleid. Dat bespaart enorme bedragen. Ook komt de tunnel nu niet vlakbij de spoorlijn bovengronds en dat scheelt in de risico-opslag. Net als aan de kant van de Oostvlietpolder wordt ook hier het instortingsrisico – van de spoordijk – fors verminderd, waardoor er geld vrij komt voor meer tunnel.

Als waterkering en geluidswering worden de tunnelwanden zo’n 1,5 meter hoger dan eerder was voorzien. Die opstaande randen komen in de plaats van de aarden wallen die met name de Vrienden van de Oostvlietpolder graag hadden gezien. Volgens de provincie is dit een veel betere oplossing. Door de slappe grond zouden de wallen enorm breed moeten worden met een flauwe helling. Anders zakken ze in elkaar. En dat zou een enorm ruimtebeslag opleveren in het weidegebied.

Voor de fietsers verandert er ook het een en ander aan de plannen rond de tunnelmond. Een eerder ingetekend fietspad verdwijnt waarschijnlijk omdat de omwonenden het niet nodig vinden. Er is al een prima fietsverbinding naar recreatiegebied Vlietland. Ook het aparte fietspad langs de straks verlegde Hofvlietweg wordt vrijwel zeker niet aangelegd. In plaats daarvan komen er fietsstroken op het asfalt.

Voor de recreatiewoningen is er slecht nieuws. Alle grenswaarden die van kracht zijn voor geluid, fijnstof en stikstofdioxide gelden niet voor recreatiewoningen, omdat die niet permanent bewoond worden. Dat betekent dat de huisjes bij de twee volkstuinverenigingen vogelvrij zijn. Dat geldt in de toekomst ook voor de nog te bouwen recreatiewoningen in Vlietland.

Leiden Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×