Coalitieakkoord Leiderdorp in teken van meedoen

‘Van meepraten naar meedóen’. Dat is de titel van het door D66, VVD en CDA in Leiderdorp gepresenteerde concept van hun coalitieakkoord. Waar de vorige coalitie heeft ingezet op in gesprek zijn met inwoners, vindt de nieuwe coalitie de tijd rijp om een stap verder te gaan: inwoners, organisaties en gemeente gaan meer samen doen.

Leiderdorpers zitten vol met ideeën en energie. VVD, D66 en CDA willen dat de gemeente de verantwoordelijkheid voor de lokale gemeenschap gezamenlijk met inwoners en organisaties gaat dragen. Dat zien CDA, VVD en D66 als grootste uitdaging voor de komende jaren.

Het gepresenteerde akkoord is nog een concept. Op 6 mei zullen D66, VVD en CDA het akkoord voorleggen aan de gehele gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld van Leiderdorp. Leiderdorpse organisaties kunnen dan hun reacties en ideeën inbrengen in een consultatie in het gemeentehuis van Leiderdorp. VVD, D66 en CDA zullen de reacties bespreken en overwegen of deze aanleiding geven tot aanpassing van het akkoord voordat het definitief wordt vastgesteld.

Op 12 mei zal het nieuwe college worden geïnstalleerd. Jeff Gardeniers (CDA) wordt verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs en openbare ruimte. Kees Wassenaar (VVD) wordt verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening, woningbouw, sociale en economische zaken. Michiel van der Eng (D66) wordt verantwoordelijk voor de Wmo, financiën en sport.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×