Lenferink: 'Lintjesregen een van de hoogtepunten van het jaar"

Vanmorgen heeft burgemeester Lenferink tijdens de traditionele Lintjesregen in de Hooglandse Kerk zestien Koninklijke onderscheidingen uitgereikt aan Leidenaren die bijzondere inspanningen geleverd hebben. Twaalf stadsgenoten zijn vanaf vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau, vier hebben het zelfs tot Ridder geschopt.


Audiofragment: Kabinetchef Hein van Woerden vertelt hoe het in zijn werk gaat: het krijgen van een lintje.

Audiofragment: Burgemeester Lenferink vindt de lintjesregen elk jaar weer een hoogtepunt.

Alle Leidse gedecoreerden op een rij:

Mevrouw H.M. van der Blom–Bos (76),
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Blom-Bos is overblijf- en hulpmedewerker bij de Katholieke Basisschool Pacelli. Ook doet zij klusjes en huishoudelijk werk en voert  – vooral na de zomervakantie – luizencontroles uit. Verder assisteert zij bij excursies en activiteiten. Mevrouw Van der Blom verzorgt zwemlessen en is “aankleedmoeder” bij de Zwemvereniging De Leidse Watervrienden.

Mevrouw J. de Clercq–Kolkman (83)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw De Clercq–Kolkman is 50 jaar vrijwilliger bij het welfarewerk van het Rode Kruis Leiden en omstreken. Ze legt huisbezoeken af, organiseert activiteiten en geeft als coördinator Sociale Hulp leiding aan een groep vrijwilligers. Ook doet zij nazorg voor mensen die een weekje met de Henri Dunant op vakantie geweest zijn om te voorkomen dat ze terugvallen in een gevoel van eenzaamheid.

Mevrouw J.C.M.J. Coster-van Velzen (66)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Coster-van Velzen is sinds 1998 vrijwilliger in het zorgcentrum Huize Groenhoven. Zij helpt elke week mee in de keuken, assisteert zij muziekmiddagen en exposities. Mevrouw Coster ondersteunt de Cliëntenraad, werkt oproepkrachten in en is vaste invaller voor het schenken van koffie of verricht werkzaamheden in het restaurant. Daarnaast helpt zij bij de maandborrels, ondersteunt de rommelmarkt en assisteert bij uitstapjes.

De heer E.J.H. Elstak (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Elstak is sinds 1986 een actief lid van de Christelijke Oratorium Vereniging Excelsior in Leiderdorp. Naast het zingen doet hij voor de vereniging een groot aantal vrijwilligersactiviteiten. Hij is lid van de PR-commissie, ontwerpt flyers en posters en maakt oefenbestanden. Ook heeft hij een koorreis naar Koblenz georganiseerd. Sinds 1988 is de heer Elstak zeer actief binnen de Oecumenische Geloofsgemeenschap de Regenboog in de Merenwijk. Hij is voorzitter van de Algemene Kerkelijke Merenwijkraad, voorzitter van de werkgroep wijkcontacten en organiseert huisbezoeken. Hij doet de ledenadministratie en nog vele andere activiteiten binnen de gemeenschap. Tenslotte is de heer Elstak ook vaste collectant bij de jaarlijkse collecte van het Longfonds.

De heer N. Griffioen (56)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Claas Griffioen is sinds 1989 lid van de Sponsorcommissie bij K&G.
In 1988 richtte hij de Vrienden van het Reveille op. Deze “vereniging” blies nieuw leven in in de jaarlijkse samenzang op het Stadhuisplein op de vroege morgen van Leidens Ontzet. Sinds 2003 is hij Commissaris bij de 3 October Vereeniging Leiden en is lid van de Commissie Hutspot, Haring en Wittebrood. Ook doet hij de merchandising van de vereniging. Daarnaast is de heer Griffioen organisator van het tweedaagse straatfeest in de Jacob Catslaan, waar hij ook woont. De heer Griffioen is bovendien een actief bestuurslid van de Ondernemersvereniging Roosevelt(straat) en Trekvliet.

Drs. J.J. Groen (63)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
De heer Groen was algemeen directeur van de Leidse Drukkerij Groen. Hij heeft tal van nevenfunctie bekleed en is nog steeds actief in het maatschappelijk leven. Hij was secretaris van de Nederlandse Jagersvereniging, afdeling Leiden, bestuurslid van de Vereniging van Algemeen Voortgezet en Beroepsonderwijs te Leiden (LTS Haagweg), bestuurslid als afgevaardigde van  de Kamer van Koophandel in de Stichting MEAO Leiden, bestuurslid van de LVI, de Vereniging van Belangstellenden in De Lakenhal, lid van de gemeentelijke raadsadviescommissie voor De Lakenhal, (vice)voorzitter van het Koninklijk Verbond van Grafische Ondernemingen, bestuurslid van de stichting Jean Peseijnshof en het Tevelingshof, de stichting Heilige Geest- of Arme Wees- en Kindertehuis te Leiden. De heer Groen was ook  lid van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland, bestuurslid van de Samenwerkingsschool De Nieuwe Vaart, lid van de Bestuurscommissie van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest, bestuurslid van de Stichting Rijnlandse Lycea Wassenaar, van de Stichting Urgente Noden, de  Stichting het Kleine Leidse Woonhuis en de Stichting Wings of Hope.

De heer W.A.M. Hoppezak (77)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Wim Hoppezak is een van de bekendste ondernemers van Leiden. Hij was jarenlang directeur-eigenaar van Hoppezak Kledingverhuur.  Het bedrijf beschikt over een collectie van 80.000 kostuums en 3000 pruiken en talloze accessoires.
Elk jaar kleedt hij de 3 oktoberoptocht aan en sinds enkele jaren doet hij dat ook in Alkmaar tijdens de viering van Alkmaars Ontzet. Specialiteit van de heer Hoppezak is het grimeren. Hij faciliteert personen en organisaties die financieel niet in staat zijn om kostuums in te huren. Veel tijd heeft hij besteed aan onderwijskundige activiteiten. Hij gaf gastlessen aan de Emilie Knappert School voor de opleiding tot kapper, visagist(e) en modemedewerkers (thans ROC Leiden). De heer Hoppezak is jurylid van de Maxi Playbackparade in Valkenburg tijdens de jaarlijkse Paardenmarkt.

Mevrouw T.M. van der Kaaij–Fakkel (72)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Kaaij-Fakkel is sinds 1960 vrijwilliger binnen de Korfbalvereniging KZ De Danaïden. Zij was voorzitter van diverse commissies en tevens 15 jaar lang lid van de Jeugdcommissie van Rijndelfland. Onder haar leiding werden de eerste sponsorcontracten afgesloten. Vóór de fusie was zij voorzitter van de Korfbalvereniging Zuiderkwartier. In 1982 was mevrouw Van der Kaaij medeoprichter en bestuurslid van de Leidse Korfbal Federatie. Sinds 1988 is zij lid van de Schoolkorfbalcommissie van de gemeentelijke Schoolsportcommissie. Mevrouw Van der Kaaij heeft zich ook ingezet voor de Tennisvereniging Leiden Zuid-West. Zij was daar lid van het jeugdbestuur en de toernooicommissie.

De heer J.G. Koelewijn (59)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Koos Koelewijn werkt sinds 1999 bij DZB Leiden. De laatste zes jaar is hij horecaleermeester in De Stal, een horeca leer-/werkbedrijf op het terrein van het Museum Naturalis. Hij begeleidt mensen met een beperking of die in een re-integratietraject zitten tot horeca-assistent. De Stal is het paradepaardje geworden van DZB, niet in het minst door de wijze waarop de heer Koelewijn zijn leerlingen coacht. Veel van hen krijgen een baan in de reguliere horeca. Daarnaast ondersteunt en begeleidt hij zijn cliënten ook op privégebied, bijvoorbeeld met huisvestingsvraagstukken. De heer Koelewijn is trainer van kinderelftallen en medeorganisator van internationale voetbalweekenden bij de Voetbalvereniging FC Lisse. De heer Koelewijn is in Lisse woonachtig.

Mevrouw drs. C.C.M. van der Laan (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Van der Laan was van 1986 tot 2012 ouderling van de Maranathakerk in Leiden. Zij verzorgde avondmaalsvieringen in woonzorgcentrum De Robijnhof en binnen haar gemeente. In 2005 werd mevrouw Van der Laan bestuurslid van het Koninklijke NVVH-Vrouwennetwerk, afdeling Leiden. Ze beheert de portefeuille vorming en emancipatie, houdt de website bij en doet voor een deel de ledenadministratie. Mevrouw Van der Laan is lid van de cliëntenraad van woonzorgcentrum Robijnhof (Stichting Libertas), bezoekt nieuwe bewoners en maakt hen vertrouwd met hun nieuwe woonomgeving. Mevrouw Van der Laan is ook cliëntenvertrouwenspersoon in De Robijnhof en houdt daar spreekuur.

Dr. L.M. van der Mandele (66)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Dr. van der Mandele heeft tal van functies bekleed en bekleedt die nog op het snijvlak van wetenschap en economie. Hij was oprichter van de Chicago Business Club in Nederland en bestuurslid van het Leids Universiteits Fonds LUF. Hij is oprichter en bestuurslid van de Stichting Netwerk Jong Ondernemerschap Delft, die  jongeren stimuleert en helpt om eigen bedrijven op te zetten. Van 1992 tot 2005 was Van der Mandele curator van de Stichting Rotterdam School of Management. Van 1994 tot 1997 was hij tevens curator van de TIAS School of Management van de Universiteit Tilburg. Dr. van der Mandele bekleedde van 199 tot 2005 de functie van lid van de adviesraad van de Universiteit Twente.

In 2002 werd hij voorzitter van de Raad van Toezicht van het Center for Human Drug Research (CHDR), gevestigd in het Bio Science Park Leiden. Hij richtte in 2003 Bright op, een instelling die studenten van leidende Europese  onderzoeksuniversiteiten een platform biedt om met elkaar te discussiëren over de toekomst van Europa. Vanaf 2005 tot op heden is de heer Van der Mandele voorzitter van de Raad van Toezicht van de Stichting CentERdata, een instituut voor dataverzameling en toegepast onderzoek, verbonden aan de universiteit Tilburg. Ook maakt hij deel uit van het bestuur van de Van der Mandele Stichting, een fonds dat met giften projecten van culturele, maatschappelijke, stedenbouwkundige of landschappelijke aard ondersteunt in Delft, Rotterdam, Dordrecht en Leiden.

Dr.  P.C. Oele (74)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Dr. Oele was docent scheikunde op een middelbare school. Hij was voorzitter van de jeugdvereniging van de gereformeerde kerken in Leiderdorp actief. In die tijd werd hij ook op andere gebieden in de kerk actief. Hij werd ouderling, gaf catechisatie, stond gezinnen bij in moeilijke situaties en leidde wegens gebrek aan eigen predikanten regelmatig de kerkdiensten. Van 1978 tot 1997 was dr. Oele bestuurslid van Financiële Hulp aan Beth San, een stichting die ondersteuning biedt aan zorgcentrum Beth San in Moerkapelle, waarvan hij ook bestuurslid werd. Via het Deputaatschap voor Studerenden van de Gereformeerde Gemeenten gaf hij begeleiding aan studerenden aan universiteiten en hogescholen. Ook was hij lid van het Deputaatschap van verenigingen en bonden binnen de gereformeerde gemeenten, een soort belangenorganisatie binnen de Gereformeerde Kerk. Dr. Oele gaf tenslotte op vrijwillige basis lessen in de filosofie, met als extra stof ‘geloof en wetenschap’, waarover hij twee boeken publiceerde.

Mevrouw A. van der Tang (61)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Ada van der Tang werkte van 1974 tot 2013 in het LUMC Zij begon als operatieassistente oogheelkunde en eindigde als verpleegkundig hoofd van meerdere afdelingen gericht op kinderen met aangeboren hartafwijkingen en andere heelkundige kindergeneeskundige problematiek. Zij was lid van de medisch ethische commissie van het LUMC en maakte jarenlang deel uit van het College Zorg Opleidingen, het landelijk orgaan dat de opleidingen voor verpleegkundigen in ziekenhuizen evalueert en accrediteert.

Mevrouw Van der Tang was in 1992 medeoprichter van het Ronald Macdonald Huis in Leiden. Zij deed dit vanuit haar hoedanigheid als verpleegkundig hoofd van de afdeling Kindergeneeskunde. Als bestuurslid heeft zij ervoor gezorgd dat de samenwerking tussen Huis en de Kinderafdeling van het LUMC optimaal kon verlopen. Dit bestuurslidmaatschap hield op toen zij met pensioen ging. Maar kort daarna werd zij gevraagd de overleden voorzitter van het Ronald McDonald Huis tijdelijk te gaan vervangen. Mevrouw Van der Tang is bestuurslid/secretaris van V&VN (Verpleegkundigen & Verzorgenden) Kinderverpleegkunde, een organisatie met 1600 leden, die kennis en vaardigheden van de beroepsgroep wil bevorderen.

De heer J.J. Vonk (52)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Hans Vonk is sinds 1986 actief lid van de Christelijke Muziekvereniging K&G in Leiden. Hij is bestuurslid (orkestbestuurder), instructeur, dirigent van het Leerlingenorkest, leider en lid van de kampstaf bij Jong K&G. Hij was ook geruime tijd secretaris van de vereniging. Hij is vaak met de verschillende orkesten op stap in het buitenland. Hij leidt al meer dan 25 jaar het ophalen van oud-papier, waarvan de opbrengst naar de clubkas gaat.

Mevrouw H. Wieberneit-Tolman (59)
Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw Wieberneit-Tolman is bijzonder actief op het gebied van de pijnbestrijding. Van 1988 tot op heden is mevrouw Wieberneit vrijwilliger bij de Stichting Pijn-Hoop, bestaande uit leden met een beperking die door chronische pijn wordt veroorzaakt. In 1991 werd zij secretaris van de Dutch Pain Society, de voormalige Vereniging ter Bestudering van Pijn. Van 1999 tot 2005 was ze medeoprichter van en beleidsmedewerker bij de Stichting Samenwerkingsverband Pijndisciplines/het platform Pijn en Pijnbestrijding.  In 2004 was ze de initiatiefneemster van het driemaandelijkse blad “PijnPeriodiek”. In 2008 richtte mevrouw Wieberneit de Stichting PijnPlatform Nederland op. Zij werd daarvan ook directeur. Vanuit deze functie werd zij medeoprichter van Pain Alliance Europe.

Mevrouw N. de Wit (65)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw De Wit werd in 1972 vrijwilligster bij de Leidse Studenten Ekklesia. Ze werkt bij het secretariaat en was medeorganisator van de wekelijkse diensten. Van 1989 tot 1991 was mevrouw De Wit actief in het Chilifront. Van 1980 tot 2003 was zij bestuurslid en voorzitter van de Kenniskring Bedrijfsmaatschappelijk Werk. Van 1980 tot 2011 is mevrouw De Wit actief geweest binnen de Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werk, sectie bedrijfsmaatschappelijk werk. Sinds 2008 is zij vrijwilliger bij Sensoor, de telefonische hulpdienst. Tenslotte heeft mevrouw De Wit meegewerkt aan de totstandkoming van een DVD over de Leidse hofjes.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×