Baggeren in Leiden is prima, maar niet tijdens het broedseizoen. (Archieffoto: Chris de Waard).

GroenLinks en dierenpartij stellen baggervragen

GroenLinks en de Partij voor de Dieren maken zich zorgen over het Leidse waterleven. De afgelopen weken zijn er op verschillende plekken in Leiden baggerwerkzaamheden uitgevoerd. zo was er bijvoorbeeld in de sloot bij de Broekweg en het Stadspolderpad in de Merenwijk een baggerschuitje actief. “Dit baggeren gebeurt vlak na de paddentrek, tijdens het broedseizoen en op een moment dat de sloten vol zitten met klein en groot leven zoals kikkerdril, kleine kuikens en jonge vissen,” stelt duoraadslid Jos Olsthoorn van GroenLinks Leiden.

Audiofragment: De Partij voor de dieren liet onlangs al baggerwewrkzaamheden stilleggen bij de Aarstraat in de Leidse rivierenbuurt.

Ook Dick de Vos van de PvdD trekt aan de bel: “Eind april kregen we meldingen over baggerwerkzaamheden bij de Aarstraat. In eerste instantie werd vanuit de gemeente verwezen naar het hoogheemraadschap Rijnland, maar bij nader inzien bleek het baggeren in opdracht van de gemeente te gebeuren.” Nadat De Vos contact opnam met de afdeling Stedelijk Beheer werden die baggerwerkzaamheden stilgelegd tot september.

“Het uitbaggeren van de grachten, singels en sloten kan natuurlijk een goed effect hebben op de verbetering van het milieu,” erkent Olsthoorn. “Maar kan het juist ook het milieu flink aantasten. Bijvoorbeeld door aantasting van de sedimentlaag kunnen veel dieren het leven verliezen. Ook wordt het water troebel en kan het baggeren een negatief effect hebben op de samenstelling van het zuurstofgehalte van het water.”

De twee partijen willen van de gemeente onder meer weten of de baggeraars toestemming hadden van de gemeente, wie de opdrachtgever was en hoe er rekening wordt gehouden met het broedseizoen en de paddentrek.

Audiofragment: Chris de Waard sprak vorige week met hoogheemraad Hans Schouffoer over de eisen waaraan het Hoogheemraadschap zich moet houden bij de baggerwerkzaamheden.

De Natuurkalender van het Hoogheemraadschap geeft aan dat baggeren van half maart tot eind mei alleen in uiterste noodzaak mag geschieden en dan alleen onder speciaal ecologisch toezicht. Dit vanwege de aanwezigheid van broedende vogels en kuit schietende vissen en amfibieen. Het college mag nu uitleggen waarom Leiden niet volgens dezelfde regels werkt als het Hoogheemraadschap.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×