Dierenleven wordt ontzien bij baggerwerkzaamheden

Bij de grootschalige baggerwerkzaamheden die de gemeente laat uitvoeren om achterstanden weg te werken, wordt het dierenleven zoveel mogelijk ontzien. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van GroenLinks Leiden. Als het achterstallig onderhoud is weggewerkt gaat Leiden volgens een eigen protocol werken. Tot die tijd worden allerlei maatregelen genomen om verstoring van vogels, vissen en amfibieën zoveel mogelijk te voorkomen.

Helemaal zonder negatieve effecten is het baggeren nooit, aldus het college: “Voorop staat dat baggeren vrijwel altijd een effect heeft op flora en fauna in en langs de te baggeren watergangen, ongeacht het jaargetijde waarin deze worden uitgevoerd.” De aannemer die de werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoert, doet er alles aan om negatieve effecten te vermijden. Zo worden broedende vogels tijdig in kaart gebracht en ontzien, waar mogelijk wordt vegetatie langs de oevers ontzien en als negatieve effecten niet zijn uit te sluiten wordt de planning aangepast en werkzaamheden uitgesteld.

Concrete maatregelen die de aannemer samen met een ecologisch toezichthouder van een gespecialiseerd bureau neemt, zijn voorafgaand aan de baggerwerkzaamheden de watergangen ïnspecteren op de aanwezigheid van broedende vogels, paaiende vissen, amfibieën en kikkerdril. Tot broedende vogels wordt 25 meter afstand gehouden, kikkerdril wordt naar een plek verhuisd waar de baggerwerkzaamheden geen invloed hebben, of het wordt ontzien, bij het baggeren wordt er steeds richting ‘open water’ gewerkt, waardoor vissen en andere onderwater-fauna de mogelijkheid hebben zich voor de werkzaamheden uit te verplaatsen.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×