SP wil actie tegen Leidse huisjesmelker

9

De SP in Leiden wil actie tegen de bekende Leidse huisjesmelker Zaalberg. Er blijkt veel mis bij de verhuurder van verschillende panden. De SP wil weten of de gemeente bekend is met de slechte staat van de panden, en wat de gemeente gaat doen om de beroerde situatie voor de huurders te verbeteren.

Audiofragment: SP-raadslid Han Dirks wil dat de gemeente in actie komt zodat de huurders van Zaalberg normaal kunnen wonen.

De raadsfractie stelt vragen naar aanleiding van een facebookactie die is gestart door een van de huurders van Zaalberg. Deze huurder is de slechte condities in zijn huis meer dan zat. De staat van negen studentenhuizen van Zaalberg is slecht te noemen: lekkages, ernstige schimmel in de badkamers, rottende vloeren en gebrekkig hang- en sluitwerk. Gebrekkige bekabeling die kan leiden tot brandgevaarlijke situaties. Huurders mogen geen koelkast of magnetron hebben, dat staat in hun huurcontract mogelijk vanwege de slechte elektra.

De Facebook-pagina ‘Stop Zaalberg’ is overigens ineens verwijderd. Of dat te maken heeft met bijvoorbeeld intimidatie van de verhuurder of dat alle problemen ineens zijn opgelost, is nog onduidelijk.

Ook werd een dreigende afsluiting van het water op het laatste moment afgewend. Zaalberg die huur inclusief gas, water en licht int, had een betalingsachterstand van 8000 euro, maar kwam pas vijf dagen voordat het water zou worden afgesloten tot een vergelijk met Dunea.

De gemeente is al langer bezig met de problematiek van huisjesmelkers die misbruik maken van het feit dat er schaarste is op de woningmarkt. Op initiatief van met name de ChristenUnie kent Leiden sinds kort een Verordening voor Woning- en Kamerbemiddelingsbureau’s. Per 1 juli aanstaande moeten alle bemiddelaars een vergunning hebben. Voldoen ze niet aan de voorwaarden dan mogen ze geen woonruimte meer verhuren. Probleem bij Zaalberg is dat deze niet bemiddeld voor derden, maar zijn eigen panden verhuurd. Daarop ziet de verordening niet.

Delen

9 reacties

 1. Johan Volkers op

  Het is van de pot gerukt wanneer verhuurders denken louter geld te kunnen innen zonder wat aan het onderhoud te doen.
  Snap dat ook niet: Als eigenaar ben je toch gebaat bij goede kwaliteit huisvesting?

  Anderzijds hebben huurders ook verplichtingen jegens verhuurder, maar dat schijnt in de praktijk qua regelgeving beter dichtgetimmerd.

 2. Er zijn meerdere huisjesmelkers actief in Leiden. Met minstens een daarvan heeft de gemeente zaken gedaan. Het college heeft hem onder meer een rij huizen verkocht, huizen die het natuurlijk afzonderlijk aan individuele Leidse woningzoekenden had moeten verkopen. Vanzelfsprekend was Van Woensel van de VVD de verantwoordelijke wethouder. We kunnen verwachten dat zijn opvolger in het huidige college zoiets ook zal doen als zo’n mogelijkheid zich voordoet.

 3. na de historische verkamering van panden is het nu mode onder huisjesmelkers om te panden op te splitsen in zelfstandige woonruimten zodat de huurder in aanmerking kan komen voor huurtoeslag … huisbaas: " ’t is iets meer mag dat " huurder: " geen probleem de huurtoeslag stijgt mee "

 4. Marcellus_B op

  Ach gut, de espee kent de bestaande regelgeving niet?

  Als de huurders problemen hebben met de huurprijs van de kamers, dan kunnen ze zelf nagaan of de prijs overeenkomt met hetgeen gevraagd mag worden volgens het puntensysteem van de huurcommissie.

  Elk pand moet volgens de gebruiksvergunning en het bouwbesluit voldoen aan minimale veiligheids- en gezondheidseisen. Als de huurders problemen hebben met de bouwkundige staat en daarmee samenhangende veiligheid van de panden, dan kunnen ze dit aankaarten bij de gemeente, afdeling handhaving.

  Een en ander is in het leven geroepen om bewoners/huurders te beschermen tegen slechte, ongezonde en gevaarlijke situaties.

  Volgens mij werken al die regels goed. Het is slechts een kwestie van handhaving van de bestaande regelgeving en derhalve niet echt een politieke zaak. Tenzij het de laksheid van het bestuur van de stad betreft. Maar daar doet de espee zelf gewillig aan mee.

 5. De huisvestingswet en de huur’cie zijn mogelijke middelen om de onrechtmatigheden in de verhuur van woonruimten zelfstandige of onzelfstandige in de praktijk aan te pakken. Beter zou zijn dat e.e.a. tussen huurder en verhuurder op een normale wijze geregeld wordt, maar gesjoemel met woonruimtes levert veel geld op, de huisjesmelker gaat door tot het gaatje, om als het echt niet anders meer kan wat beunhazen op je dak te sturen … KORTOM Bravo SP dat jullie deze kwestie in de studenten stad Leiden aan de kaak stellen.

 6. Marcellus_B op

  Nonsens. De espee stelt helemaal geen ‘kwestie aan de kaak’, maar zoekt publiciteit met een incident. Het welbekende politieke punten scoren over de rug van anderen.

  De mogelijkheden om een foute situatie weer echt te breien heb ik hierboven beschreven. Laat als bewoners een bouwkundige keuring uitvoeren wanneer er een schijnbaar gevaarlijke situatie in een pand is en/of reken als bewoners zelf de maximale huur uit via het puntensysteem en breng het in bij de huurcommissie.

  Wanneer de espee werkelijk iets voelt voor de bewoners van deze panden dan staat het hen natuurlijk altijd vrij om met het geld uit de partijkas de bewoners bij te staan. Kunnen ze mogelijk aan het eind van het verhaal de victorie kraaien. Nu is het alleen maar zorgen dat je als espee in het nieuws komt (een groenlinks redacteur helpt daar dan wel weer bij), terwijl je gelijk het zogenaamde onrecht van privaat bezit door laat schemeren.

 7. Nonsens ? … ga door SP en help slachtoffers als gevolg van huisjesmelkerij, maak linksom of rechtsom een einde aan deze wantoestanden.

 8. Marcellus begrijpt niet hoe het in de praktijk werkt. Veel mensen tekenen een huurcontract waarin het wordt verboden om naar de huurcommissie te stappen, veel mensen (met name Oost-Europeanen) worden door koppelbazen in dergelijke panden (tientallen in Leiden) ondergebracht en werken voor contracten waarin een deel van het loon wordt ingehouden op huur voor dergelijke onderkomens. Er is een gebrek aan huisvesting, en dat werkt misbruik en uitbuiting in de hand.

  Als huurder kun je inderdaad een bouwkundige keuring aanvragen, maar zoiets kost geld.

  Malafide huisjesmelkerij is geen incident, maar staande praktijk. Ook in Leiden.

  De regelgeving is overigens behoorlijk complex: als er lekkages e.d. worden geconstateerd, kan het jaren duren alvorens huurders dan wel bevoegd gezag langs juridische weg reparatie kunnen afdwingen. En vanwege een lekke stortbak of rotte raamkozijnen een onteigeningsprocedure beginnen is een kansloze zaak.

  Waarom zou een GroenLinks-redacteur een podium bieden aan de SP? Toegegeven, voor sommige reaguurders is alles één groot links complot, maar dit slaat nergens op. De redacteur van dit berichtje heeft een verslag gemaakt van inderdaad een nieuwsfeit waaruit ik niet kan herleiden of hij links dan wel rechts of midden stemt. Een tip voor Marcellus: zulke domme reacties kun je voortaan beter op GeenStijl plaatsen.

 9. Marcellus_B op

  Vanuit zijn dagelijkse praktijk heeft Marcellus_B ook met deze materie (het creëren van kleine woonruimten en de regelgeving omtrent studentenhuizen) te maken. Marcellus_B begrijpt derhalve best wel goed hoe deze zaken in de praktijk werken.

  Meer info over huurcontracten, de huurcommissie, etc zou ik je wel kunnen geven, maar dat doe ik niet. Ze is ook te vinden op de websites van de huurcommissie en van de rijksoverheid. Doe er je voordeel mee:
  http://www.huurcommissie.nl/procedure/
  http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huurwoning/huurcontract

  Wanneer een contractuele voorwaarde tegen de wetgeving ingaat is deze niet geldig.

  In het artikel waar dit de reacties op zijn wordt gesproken over 9 studentenhuizen. Nu wil ik de mogelijkheid dat er enkele van deze studenten van Oost-Europese afkomst zijn niet ontkennen, maar het verhaal over Oost-Europeanen en koppelbazen is off-topic.

  "Er is een gebrek aan huisvesting, en dat werkt misbruik en uitbuiting in de hand." Daar ben ik het in principe mee eens, maar zou het zelf wat minder resoluut stellen.

  Een bouwkundige keuring kost inderdaad geld. In de partijkas van de espee zit geld, wat bijvoorbeeld voor zo’n keuring aangewend kan worden.

  "malafide huisjesmelkerij" is niet het punt dat gemaakt wordt door de espee. Dit heb ik hierboven al aangegeven. Er wordt ingezoomd op één enkele uitbater. Misschien is dat ook nog wel terecht ook, dat weet ik niet. Maar één uitbater is een incident.

  "De regelgeving is overigens behoorlijk complex", inderdaad. Dat is iets waar de espee zelf ook van harte aan meewerkt door het opstellen van allerlij plaatselijke regeltje die een aanvulling zouden moeten zijn op de landelijk geldende regels, maar die vanwege laksheid/traagheid/desinteresse [omcirkelen wat van toepassing is] van de gemeenteraad maar niet uitbehandeld raken, waardoor er niet alleen onduidelijkheid is voor mensen van buiten Leiden, maar ook voor iedereen die wel bekend met de regels in de stad.

  Een pand onteigenen vanwege een lekkende stortbak? Je kan inderdaad een discussie ontketenen of zelfs winnen door een argument in het belachelijke te trekken. Maar dit is zo belachelijk dat je jezelf buiten spel zet terwijl je een schwalbe maakt.

  Maar ter afsluiting toch nog deze data van de LinkedIn-pagina van de redacteur van dit stuk:
  September 2007 – March 2010
  Duoraadslid Groenlinks (gemeente Leiden)
  December 2009 – June 2011
  Policy Advisor gemeenteraadsfractie GroenLinks (gemeente Den Haag)

Over de auteur

Je bent nu offline