Snelheid groter deel A4 naar 130 kilometer

De maximumsnelheid op de A4 tussen Leidschendam en Den Haag-Zuid gaat morgen naar 130 km per uur in de avond en nacht. Overdag – van 06.00 tot 19.00 uur - blijft de snelheid 100 km/h. Dit betekent dat op de A4 op het hele stuk tussen de aansluiting met de A5 (knooppunt De Hoek) en Den Haag-Zuid ’s avonds en ‘s nachts 130 km/h mag worden gereden. Dit geldt niet voor het stuk tussen Zoeterwoude Dorp en Hoogmade; vanwege de werkzaamheden aan de verdiepte ligging is de snelheid hier voorlopig nog 80 km/h.

De verhoging van de snelheid op dit traject maakt deel uit van de landelijke snelheidsverhoging die is ingevoerd op 1 september 2012. Op dit traject zijn veiligheidsmaatregelen genomen waardoor de snelheid kan worden aangepast.

In Nederland is de maximumsnelheid 130 kilometer per uur. Op verschillende snelwegen geldt echter een lagere limiet. Dit heeft te maken met de verkeersveiligheid, denk aan snelwegen met scherpe bochten of korte afritten. Ook wordt er rekening gehouden met omwonenden en hun leefomgeving. Bij het snelhedenbeleid wordt geopereerd binnen de geldende normen voor lucht en geluid.

Ook voor de toekomst geldt: 130 km/h is de norm. Als er ruimte is vanuit het oogpunt van milieu en natuur en het kan vanwege de veiligheid van de weg, gaat de snelheid omhoog. Dit zorgt ervoor dat de trajecten waar je 130 km/h mag rijden steeds langer worden en het beeld op de snelwegen steeds eenduidiger wordt.

Advertentie

Leiden Oegstgeest Voorschoten Zoeterwoude


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×