De geplande waterwoningen bleken minder idyllisch dan gedacht (Afbeelding: PR)

Ernstige bodemverontreiniging in Groenoord

Leidenaren werden verleid een waterwoning te kopen in Groenoord; bij een woning kreeg de koper zelfs een boot. Toch werd het vaargenot niet erg bevorderd door de gemeente Leiden: de watergangen van Groenoord zijn nog steeds niet aangesloten op de grachten en Slaagsloot waardoor in de zomer modderige algenpoelen ontstonden.

Audiofragment: Raadslid Ashley North van GroenLinks over de bodemverontreiniging in de wijk Groenoord.

Het aansluiten op het overige Leidse water laat al jaren op zich wachten maar zal niet snel gaan gebeuren, nu ook nog eens blijkt dat de grond ernstig vervuild is. De bewoners zijn bezorgd, boos en zij begrijpen bovendien niet waarom de gemeente zo onduidelijk met hen communiceert. Het is nog niet helder of er ook vervuilde grond onder de woningen ligt. Het is voor de fracties van GroenLinks, D66 en de PvdA in de Leidse gemeenteraad reden vragen te stellen.

De drie fracties willen weten hoe het komt dat het College van Burgemeester en Wethouders al sinds 2002-2007 wist van de bodemverontreiniging en waarom het deze informatie nooit met de raad en de bewoners heeft gedeeld. 

Verder willen GroenLinks, D66 en PvdA dat er snel begonnen wordt met het schoonmaken van de vervuilde grond. “Uit de aanhangsels van de omgevingsvergunning komt immers naar voren dat grote hoeveelheden zware metalen zoals zink, lood en koper zijn aangetroffen in het gebied. Een onwenselijk en ongezond fundament voor mensen om bij in de buurt te wonen,” stellen de fracties.

Ook vragen de partijen de gemeente samen met bouwer Ymere op zoek te gaan naar een fatsoenlijke manier om de bewoners op zijn minst schadeloos te stellen voor de gedwongen opslag van hun ongebruikte boten.

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×