Een voor blinden gevaarlijk oversteekpunt bij de 2e Binnenvestgracht richting Steenstraat. de metalen 'klanktegels' geven aan dat je recht op die tegels moet oversteken. Hier kom je dan midden op de kruising terecht. De foto's onder dit artikel volgen de beschrijving van het station richting stadhuis. (Foto's: Chris de Waard).

Blindenstrook Breestraat niet vergeten: wel nog steeds veel problemen met geleidestroken

Er is bij de herinrichting van de Breestraat wel degelijk gedacht aan de aanleg van een blindengeleidestrook. Dat laat de gemeente Leiden weten in reactie op onze berichtgeving van gisteren. Het eerste deel van de Breestraat krijgt bewust geen geleidestrook. Die wordt pas aangelegd vanaf de nieuwe Catharinasteeg. Die nieuwe winkelsteeg gaat de Breestraat met de Aalmarkt verbinden. Het rijksmonument Breestraat 68 wordt daarvoor gesloopt.

Het eerste deel van de Breestraat is volgens de gemeente geen onderdeel van de hoofdroutes voor blinden en slechtzienden. die hoofdroutes verbinden bepaalde gebieden met elkaar. Het station, de parkeergarages, het kernwinkelgebied. “Dit is ook in overleg met het Platform Gehandicapten Leiden gegaan. Deze hoofdroutes worden toegankelijk gemaakt voor blinden, slechtzienden en mindervaliden, bijvoorbeeld door hoogteverschillen te verwijderen of door geleidelijnen aan te leggen,” aldus de gemeente.

Er is door de gemeente bewust gekozen voor een simpel netwerk door het centrum: “Dat beperkt zich op de verbinding tussen toegangspunten en het kernwinkelgebied, omdat blinden en slechtzienden dat makkelijker kunnen onthouden en dus makkelijker hun weg kunnen vinden.” 

Wim Duinker van het Platform Gehandicapten Leiden heeft inmiddels ook te horen gekregen waar de Breestraat precies wordt voorzien van een blindengeleidestrook en heeft daar vrede mee. Dat geldt niet voor de andere onderdelen van de door de gemeente gehanteerde hoofdroutes. Zo zijn er op het traject tussen Leiden Centraal en de Haarlemmerstaat nogal wat problemen op te lossen. 

In het station zelf is het allemaal prima geregeld. De problemen beginnen zodra je niet met de bus of met een taxi de stad in wilt. Op veel plekken wordt de strook ineens onderbroken, bij de Stationsweg zijn de ribbelstenen te diep aangebracht, waardoor je met een blindenstok de ribbels niet voelt en bovendien zijn de ribbelstenen daar afgewisseld met gewone stenen. Dat vindt de gemeente mooier, vermoedt Duinker. Even verderop – bij de Rijnsburgersingel – slaat de strook af naar rechts richting de straat. Aan de overkant gaat de geleidestrook dan weer verder. Of juist terug… een paar meter richting station en dan stopt ‘ie helemaal.

Bij de voetgangersoversteekplaats van de 2e Binnenvestgracht naar de Steenstraat liggen de klanktegels verkeerd. Dat zijn de metalen tegels met ronde noppen. Visueel gehandicapten kunnen daaraan voelen hoe ze moeten oversteken. Namelijk haaks op die tegels. “Als je dat op de genoemde zebra doet, kom je midden op het kruispunt uit,” zegt Duinker.

Op de Steenstraat zelf doet de linker gevelwand (stad in) dienst als geleidestrook. Bij de Beestenmarkt stopt de gevel, maar daar begint geen geleidestrook. Wel is er langs het plein een hoge riggel waar je vanaf kunt vallen. Er tegenover, voor de ingang van de bioscoop, loopt wel een stukje geleidestrook. Van de bios naar de bushaltes. Duinker: “Maar daar staat dan wel weer een brandkraan op.”

Op de Blauwpoortsburg richting Haarlemmerstraat ligt ook een stukje vreemd aandoende geleidestrook. Op het eerste gezicht bedoeld voor mensen die vanuit het water de brug op klimmen en vanaf daar hun weg willen vervolgen. Die strook moet je dus vanaf de andere kant bekijken. Als je vanaf de Haarlemmerstraat komt, maakt de strook een verbinding naar de brugreling die je dan verder kunt volgen.

De Haarlemmstraat zelf is ondanks alle aandacht die er de afgelopen jaren voor is geweest ook nog steeds verre van ideaal. Niet alleen staan er nog steeds allerlei uitstallingen en fietsen op de blindengeleidestrook, het is ook geen strook. Anders dan bij de reguliere geleide strook liggen hier steeds drie verspringende gele steentjes. Die hebben weliswaar een ribbel, maar omdat ze niet doorlopen, kan iemand die blind is ze met een stok niet volgen.

Mocht je als visueel gehandicapte vanaf de Haarlemmerstraat bijvoorbeeld naar het stadhuis willen, dan moet je eerst zelf je weg vinden naar de ingang van de Donkersteeg. Deze modelwinkelstraat is qua geleidestrook niet op de Haarlemmerstraat aangesloten. In de steeg zelf lopen goten die in praktijk als geleidestrook dienst doen. Deze goot is anders dan die op de Haarlemmerstraat zelf. Daar zitten gleufjes in, waardoor je er met een blindenstok in blijft steken.

Ondanks alle problemen die voor een deel al jaren bekend zijn, is Duinker van het Platform Gehandicapten Leiden toch positief. “De laatste jaren is er binnen de gemeente veel meer begrip gekomen voor de problemen waarmee gehandicapten de stad te maken hebben. We worden ook bij elk nieuw project geconsulteerd. Dat is winst. Maar het duurt vaak allemaal wel erg lang ja.”

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×