Tijdens de behandeling van het voorstel door de gemeenteraad zat de publieke tribune van het stadhuis afgeladen met volkstuiners. (Foto: Chris de Waard).

Geen pad door volkstuinen Ons Buiten

Een fietspad over het terrein van volkstuinvereniging Ons Buiten in de Tuin van Noord was al eerder door een raadsmeerderheid verworpen, maar in overleg met de volkstuinders kwam er vorig jaar overeenstemming over een alternatief: een voetpad als extra verbinding tussen de Slaaghwijk en Leiden Noord. Zojuist is duidelijk geworden dat ook dat niet doorgaat. Een ruime raadsmeerderheid is tegen. Doorgaan is duurder dan stoppen.

Audiofragment: Corrie Bink van Ons Buiten, wethouder Paul Laudy en fractievoorzitters Van der Kraats (SP) en Zevenbergen (VVD) over het over het afblazen van het omstreden pad.

Wethouder Paul Laudy (VVD) baalt stevig. “Ik had dit onderwerp graag inhoudelijk met u besproken. Het argument dat doorgaan duurder is geldt voor alles. Ook bij de herinrichting van de Breestraat is het goedkoper om niks te doen en als we geen ondergrondse garages aanleggen, houden we ook geld in onze zak.” Het mocht allemaal niet baten. Laudy’s eigen partij blijft voor het voetpad, Leefbaar Leiden en de Partij voor de Dieren ook. Bij GroenLinks is een deel voor en een deel tegen.

De gemeente stak de afgelopen jaren al zo’n 800.000 euro aan plankosten in de verschillende scenario’s voor een verbinding over het volkstuinenterrein. Om nu echt het pad aan te leggen is nog ongeveer 185.000 euro nodig. Stoppen betekent een verlies aan subsidies van circa 300.000 euro. Dat laatste relativeert wethouder Laudy desgevraagd: “Dat geld is niet weg. Het is weg voor dit project, maar we kunnen het als stad elders inzetten”.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×