Kringloopwinkel Volmolengracht vreest voortbestaan

14

Als de Kringloopwinkel aan de Volmolengracht aan de gemeente een marktconforme huur moet gaan betalen voor het pand, betekent dat het einde voor de organisatie die al decennia een bijdrage levert aan het milieu door afgedankte spullen een nieuw leven te geven. Volgens bestuurslid Marian Hoffer draait de kringloopwinkel de afgelopen al met verlies. De enorme huurverhoging – van 2300 euro per maand naar 5000 euro – is niet op te brengen.

De gemeente wil al jaren dat instellingen die in gemeentelijke panden zitten zo’n marktconforme huur gaan betalen. Enerzijds omdat het oneerlijk is als de ene huurder wel en de andere niet de echte huurkosten in rekening gebracht krijgt, anderzijds omdat de gemeente niet voldoende huurinkomsten heeft om de panden goed te onderhouden en er dus dik op toelegt.

Huurders die door de hogere huur in de problemen komen, kunnen in sommige gevallen ter compensatie subsidie krijgen. De gemeente vindt dat de koninklijke weg, omdat zo iedereen gelijk wordt behandeld. De kringloopwinkel hoeft volgens wethouder Laudy niet op zo’n subsidie te rekenen. De organisatie valt volgens hem niet binnen de beleidstereinen die zó waardevol zijn om te behouden dat de gemeente ze persé wil behouden. Zo is dat binnen de coalitie afgesproken.

Overigens denkt Laudy dat er in dit geval niet veel aan de hand is. De huur van 2300 euro die nu wordt betaald, lijkt hem al behoorlijk marktconform, dus een stijging naar 5000 euro ligt volgens de wethouder niet voor de hand.

Delen

14 reacties

 1. maarten kersten op

  Helemaal eens, Willem. Volgens mij zelfs de oudste kringloop van Leiden. En dat ze tot nu toe van de gemeente een huur van € 2300 voor die bouwvallige loods moeten betalen, is op zich al een schande. Hier ligt toch een taak voor de gemeente? O nee, de gemeente stoot die taak nu juist áf, zo blijkt uit de vrijdag bekendgemaakte week-besluiten van B&W: zelfs hun eigen kringloopwinkel, het Warenhuis, wordt geprivatiseerd. Gaat die dan opeens ook "marktconform" huur betalen voor dat gigantische en nog redelijk nieuwe complex? Subsidie zal het Warenhuis, een zéér nuttige en werkverschaffende instelling, niet krijgen…want…je gelooft je ogen niet…Laudy zegt zelfs dat een kringloopwinkel voor het college niet zó waardevol is dat ze die met subsidie zou willen behouden !

  Weten de nieuwe PvdA-wethouders en weet het al ruim vier jaar zittende SP-lid van het college dit wel? Van de PvdA-ers kunnen we deze periode nog niet veel zeggen, maar ze gaan kennelijk wél akkoord met die privatisering. En ja, waar blijft de SP zowiezo eigenlijk met haar principes? Ze ging ook akkoord met de bouw van twee onnutte parkeergarages ter waarde van €80 miljoen (wordt vernmoedelijk 120), oftewel het reservepotje van de gemeente wordt opgemaakt. Ja, op den duur zou de financiering worden terugbetaald door de opbrengsten, terwijl de huidige parkeergarages al noodlijdend zijn en voor tweederde leeg staan… Welke opbrengsten? Ook bij het ontslag van de twee klokkenluidende vuilnislieden (zie elders de rubriek"reacties" in deze nieuwsbrief) speelde de ooit zo principiële partij een kwalijke rol. Evenals de PvdA trouwens. (Stadshistoricus Kees Walle beschrijft die rol elders op dit reactie-forum). De SP kreeg er in de verkiezingsdebatten begin dit jaar ook behoorlijk van langs omdat ze zou hebben meegewerkt aan het marktconform maken van de zorg in Leiden. Allemaal erg jammer want Roos van Gelderen zelf heeft zeker een zeer sociaal hart, doet ook veel goede dingen, maar wordt kennelijk gemangeld tussen dat hart en haar partij, die per se mee wil blijven "regeren"…

  Laudy’s opmerking is eigenlijk niet zó verwonderlijk want zijn partij, de VVD, ging de lokale verkiezingen in met het afschaffen van de gemeentelijke subsidies als speerpunt, later afgezwakt tot "de meeste subsidies". Jaja, de VVD is vóór privatiseren van overheidstaken en tegen subisidies. Zijn opmerking over het niet waardevol en behoudenswaardig oftewel subsidiabel zijn van kringloopwinkels sloeg in het artikel hierboven op de Volmolengracht en het eventueel te gronde gaan van de kringloopwinkel aldaar. Niettemin zegt hij wonderlijk genoeg dat de aan deze belangeloze, sociaal werkverschaffende en duurzame winkel voorgeschotelde huurverhoging tot €5000 niet klopt. De huidige € 2300 zou opeens wél "behoorlijk marktconform" zijn! Oh, zouden ze daar nu tevéél betalen dan? Het lijkt me, nogmaals gezien het pand, best ook wel… Wat een gezwalk…! Zou er iemand jokken? Een ambtenaar? Een beleidspersoon? Een bestuurslid/vrijwilliger van de betreffende stichting toch zeker niet? Heeft de wethouder van Bouwen en Wonen en oud-medewerker van Bouwend Nederland tijdens een interview spontaan ook meteen makelaars-inzicht in de huurwaarde van de gemeentelijke panden paraat? Géniaal ! Misschien kan hij dan ook als vrijwilliger op de zaterdagen zijn diensten gaan aanbieden aan een van die kringloopwinkels. Als onbezoldigd en ongesubsidieerd bedrijfsleider achter de toonbank, waar de medewerkers vaak de prijzen niet meteen weten en moeilijk moeten gaan opzoeken of vragen. Voortaan niet meer nodig: HIJ kent ze wel uit zijn hoofd…

 2. wander waterdrinker op

  Goed idee Maarten! En laat dan ook alle wethouders en hun partners in het kader van de rampzalige zorgtransitie vanaf 2015 thuiszorg/mantelzorg gaan doen en een dag of dagdeel per week participeren in de te vormen wijkteams. Als goed voorbeeld om de te vrezen gemeentelijke tekorten in de nieuwe, door het rijk op de gemeenten afgewentelde zorgtaak te helpen beperken… 🙂

 3. Volgens het bericht van Chris de Waard hoeft de Kringloopwinkel volgens wethouder Laudy niet op zo’n subsidie te rekenen. ‘De organisatie valt volgens hem niet binnen de beleidsterreinen die zó waardevol zijn om te behouden dat de gemeente ze persé wil behouden. Zo is dat binnen de coalitie afgesproken.’

  Hieruit blijkt maar weer eens wat de mooie verhalen over milieu en hergebruik in de praktijk vaak praatjes voor de vaak zijn. En ook hoezeer de VVD kans ziet om ook in Leiden haar neoliberale agenda door te drukken. Nu zelfs met steun van de SP – wie had dat een paar jaar geleden kunnen denken?

 4. @Maarten: waar haal je vandaan dat de parkeergarages 120 miljoen gaan kosten?

  Welke parkeergarages zijn noodlijdend en kun je dat met getallen onderbouwen? Kom eens op zaterdag naar de Garenmarkt: deze staat vrijwel altijd barstensvol en bij de garage bij de supermarkt aan de overzijde zie je vaak lange rijen auto’s staan.

  Op de Volmolengracht (leuk straatje, een parel voor leiden) is geen bouwvallige loods te vinden. Ben je wellicht in de war of is het goedkope stemmingmakerij?

  Waarom zou een gemeente een kringloopwinkel moeten subsidiëren?

  En waarom ga je zelf niet als vrijwilliger in een kringloopwinkel werken? Wel leuk om zo lui vanachter de PC een wethouder van adviezen te voorzien, maar je kunt toch ook zelf de handen uit de mouwen steken?

 5. Piet Pekelharing op

  Als die kringloopwinkel aan de Volmolengracht dichtgaat, breng ik mijn aftandse rommel voortaan wel naar die aan de Willem Barentszstraat.

 6. een Leids burger op

  Een kringloopwinkel is op zich een goed initiatief voor hergebruik van oude materialen.

  De gemeente kan niet voor de één een marktconforme huur vragen en voor de ander niet. Waarom die marktconforme huur nodig is kan men lezen in het beleidsakkoord 2014-2018 op pag.13:
  "De gemeente bevordert een efficiënter gebruik van vastgoed door gesubsidieerde organisaties, bijvoorbeeld door hen vaker panden en ruimtes te laten delen. Tekorten op de exploitatie van gemeentelijk vastgoed worden
  weggewerkt. Dit houdt onder meer in dat huren worden verhoogd naar marktconforme niveaus."
  http://gemeente.leiden.nl/fileadmin/files/Bestuur/PDF/
  Samenwerken_en_innoveren__Beleidsakkoord_2014-
  2018.pdf

  Men zou die steeds stijgende martconforme huur dan wel kunnen compenseren met subsidie, maar de gemeentelijke
  subsidiepot is ook niet oneindig groot en men wil nu juist besparen op de subsidieuitgaven. Dus ook aan
  subsidieverlening zit een bovengrens en er zijn meer gesubsidieerde organisaties. Dus moet men een keuze maken.

  Het zou nu ook weer geen ramp zijn als die kringloopwinkel dicht zou gaan. Want zoals Piet P. al aangeeft is er ook een alternatief en er is bovendien ook nog een weggeefwinkel.
  http://www.stichtingweggeefwinkelleiden.nl/

 7. Waarom zou een gemeente een poptempel moeten subsidiëren?

  Hergebruik van goederen en materialen is nuttig en belangrijk . Zo’n kringloopwinkel is een milieuvriendelijk intitiatief om verspilling en wegwerpmaatschappij tegen te gaan, maar dat zal middenstand en VVD misschien niet bevallen. Met name voor meubels is een grote ruimte nodig. De aanwezigheid in de binnenstad is goed voor de diversiteit van het winkelaanbod. Het is trouwens geen geweldige ruimte. De gemeente had een aantal jaren gelden een plan om het hele complex te renoveren, en dan was er een nieuwe situatie ontstaan, maar daar is blijkbaar geen geld voor.

 8. @Frits: er zijn al tweedehandswinkels in Leiden en verder bestaan er websites als marktplaats. Vooral marktplaats heeft voor een aardverschuiving veroorzaakt: waar de kringloopwinkels een jaar of 15 geleden een belangrijke rol vervulden, is die nu voor een groot deel verdwenen: marktplaats heeft dat overgenomen. Het tweede leven van meubels enz. heeft een hele grote vlucht genomen.
  De vraag is in hoeverre het gerechtvaardigd is om bedrijven te steunen die daarmee op een oneerlijke wijze concurreren met bestaande bedrijven. Aan de ene kant schep je kunstmatige werkgelegenheid, aan de andere kant maak je het kleine zelfstandigen onmogelijk die wél een marktconforme huur moeten betalen.
  Dat je voor meubelopslag veel ruimte nodig hebt, is een waarheid als een koe. De vraag is dan ook: waarom ga je met een bedrijf waarvoor je vele vierkante meters winkelvloer en opslagruimte nodig hebt, in een per definitie duurdere locatie in het centrum zitten? Ik draag kringloopwinkels een warm hart toe, maar dat betekent niet dat zo’n winkel dan maar tot elke prijs op een dure locatie in een centrum met belastinggeld open gehouden moet worden. Ook qua parkeren en bereikbaarheid, kan zo’n winkel wellicht ergens buiten het centrum worden gesitueerd.
  Op de Oude Vest zit overigens ook een kringloopwinkel / rommelwinkel. Die eigenaar doet het helemaal zelf. Zonder huursubsidie, zonder wat voor steun dan ook. Het lijkt mij dat ze op de Volmolengracht eerst iets aan hun bedrijfsvoering moeten gaan doen.

 9. maarten kersten op

  @ EricVtG (27 september)
  vraagt zich af waar ik vandaan haal dat de parkeergarages 120 miljoen gaan kosten. Nou, niet bepaald ikzelf maar diverse deskundigen (zie diverse publicaties) en de meeste partijen in de raad, zij het helaas geen meerderheid daar. Ja, officieel is dat 80 miljoen. Bijna het reservepotje (100 mln.) van de gemeente, dus van ons allen. Maar zoals altijd bij overheidsprojecten is ook hier te verwachten dat een overschrijding van het begrote bedrag van 25 à 45 procent reëel zal blijken te zijn. Door nú al te voorspellen tegenvallers. Om voor beide lokaties maar één voorbeeld van zo’n vrijwel zeker te verwachten tegenvaller te noemen: in de ondergrond zal er veel oponthoud zijn wegens archeologische vondsten en daaropvolgend, volgens het Verdrag van Malta verplicht, oudheidkundig, bodemkundig en waterloopkundig onderzoek. En dan daarnaast nog de gebruikelijke zaken zoals we die alleen al kennen van de recente Amsterdamse en Haagse ondergrondse-activiteiten, de diverse museumverbouwingen (Rijksmuseum, Stedelijk, Volkenkunde) enz enz. En dat de garages zich zelf wel gaan opbrengen, zoals de liberalen stellen, is dus met grotendeels lege parkeerfaciliteiten een illusie ! Waarom heeft de politiek het idee van Partij Sleutelstad om hieraan een refendum te wijden, niet aangedurfd? Gewoon, omdat de bevolking ongetwijfeld tegen is…! Wat heeft dit alles nu met de Volmolengracht te maken? Nee, dáár komt geen grotere parkeerfaciliteit dan nu…, maar Eric heeft 1 bijzin in de Volmolendiscussie aangegrepen voor een nieuwe discussie. OK, dat doen we dan maar even… Die zijsprong ging over de flexibele principes van de SP. Welke parkeergarages nú al voor tweederde à driekwart leeg staan (onderzoeksgegevens die door een aantal grote en kleine politieke partijen in de periode vóór de verkiezingen werden gepubliceerd..!) is wel duidelijk. De nieuwe Morssingel-parkeergarage bijvoorbeeld en die van Digros en Hooigracht, en straks ook die van de Hoogvliet. Ik had het over de garages en niet over gelijkvloers parkeren. Nee, nou nét die de openlucht-parkeerplaats (niet garage) op de Garenmarkt/Raamsteeg is op zaterdag vol en ook de tegenoverliggende torengarage van Hoogvliet op de, jawel, zaterdag. Nu nog wel, ja. Maar de 4 lagen die onder de huidige openlucht-parkeerplaatsen op Garen- en Lammermarkt worden gebouwd zijn straks zelfs op zaterdag moeilijk halfvol te krijgen. Ze zullen bovendien voor de Hoogvlietgarage en Digrosgarage concurrentie-vervalsend werken. Dus twee nieuwe ondergrondse garages halfvol en de Hoogvliet en de Digros half leeg? Dit glas is politiek écht halfleeg: voor de burgers en de inleverende subsidie-instellingen bijvoorbeeld. Maar dus ook voor MKB-ers Hoogvliet en Digros is het een niet erg sympathiek gebaar van ons gemeentebestuur, waarin de liberalen van VVD en D’66 steevast belijden dat ze het particulier initiatief in alle omstandigheden willen bevorderen en beschermen. Niettemin was het een VVD-wethouder die het parkeergarageproject met een paar project-ontwikkelaars/bouwers heeft bekokstoofd. Dat was nog vóórdat een zwaarverdeelde raad met deze besteding van “ons spaargeld” schoorvoetend akkoord ging. In elk geval waren tijdens de verkiezingsdebatten Groen Links, Stadspartij, Christen Unie, Partij van de Dieren, Partij Sleutelstad en nog wat partijtjes en raadsleden fel tégen. Tot ieders verbazing níét de SP, want die wilde blijven meeregeren…

  Eric observeert demagogisch: “Op de Volmolengracht (leuk straatje, een parel voor Leiden) is geen bouwvallige loods te vinden". Nee, inderdaad: die staat áchter de huisjes..! Het is ook geen straatje maar een brede gedempte gracht, leuk ja, hoewel de gevelwand met het moderne betonnen kantoor tegenover de ook al niet zo “leuke” garages maar ten dele een parel is. Kennelijk is Eric nog nooit bij deze kringloopwinkel geweest, want je komt via een van die grote garagepoorten en oude deuren achteraf in een enorme oude loods met daarachter weer een lelijke aanbouwloods. Allemaal redelijk aftands ja. Gelukkig bevestigt Frits in zijn reactie van 27 september deze stelling en onderbouwt die zelfs met een stukje gemeentelijke besluitvorming over de situatie ter plaatse. Daarover hoef ik dus zelf niets meer te zeggen; hoogstens dat het een beetje flauw is van Eric om zo laatdunkend ("in de war of stemmingmakerij?") te schrijven als hij de situatie én geschiedenis ter plaatse blijkbaar niet eens kent…

  Nadat ik bewonderend opmerkte dat VVD-wethouder Paul Laudy kennelijk érg goed was in het improviserend ook al niet zo hoog (als Eric) inschatten van de waarde van het gemeentepand aan de Volmolengracht, schijnbaar dwars tegen zijn eigen taxateurs in, suggereerde ik dat hij bij de kringloopwinkel een dagdeel of enkele uren per week achter de receptie/balie/klantenservice/kassa als vrijwilliger nuttig zou kunnen zijn. W.Waterdrinker breidde dit zelfs nog uit naar de nieuwe participatie in de zorg. Uiteraard was dit alles ironie, maar voor Eric kennelijk bloedserieus: “waarom ga je zelf niet als vrijwilliger werken? Wel leuk om zo lui vanachter de PC een wethouder van adviezen te voorzien, maar je kunt toch ook zelf de handen uit de mouwen steken?”. Ter geruststelling, Eric: ik werk als 68-jarige vrijwel 30 uur / 6 dagen per week als vrijwilliger in diverse organisaties, vooral ten bate van sociale huurders in Leiden. Dus dan mag Laudy wel af en toe naar de kringloopwinkel… en jij trouwens óók…eh… naar de participerende zorg … :-)

 10. @Maarten: de bouw van de parkeergarages was een belangrijk issue bij de laatste raadsverkiezingen, en ‘het volk’ stemde massaal voor partijen die voorstander waren van deze parkeergarages. Herinner je je de slogan op de posters van Groen Links?
  Misschien dat als je alles bij elkaar optelt er meer partijen meededen aan de verkiezingen die tegen de parkeergarages waren dan partijen die voorstander waren, maar die tegenstanders hebben niet alleen geen meerderheid behaald, ze zijn voor een deel niet eens in de raad gekomen of zijn hun zetels volledig kwijtgeraakt.
  De Stadspartij was erg dubbel in het standpunt. Je geheugen is kort van memorie, maar ter opfrissing: deze partij diende samen met de PvdA een motie in om één parkeergarage te bouwen (onder de Lammermarkt) en vervolgens na oplevering te willen bekijken of de tweede (Garenmarkt) nog nodig was. Je kunt dus moeilijk de Stadspartij eenduidig onder de tegenstanders scharen en wat betreft Groen Links: die partij gaf bij de college onderhandelingen al in de eerste ronde hun verzet tegen de parkeergarages op.

  Bij verkiezingen gaat het niet a priori om het aantal partijen en partijtjes dat meedoet, maar om de keuze van de kiezer en of je nu wilt of niet: de kiezer heeft overduidelijk gekozen. 28 Zetels worden gevuld door raadsleden van partijen die pro-parkeergarages zijn, 11 zetels zijn voor partijen die of voor één parkeergarage waren, dan wel helemaal tegen waren. Van die 11, werken er 5 mee aan het realiseren van deze voor Leiden zo belangrijke garages, zoals meerdere malen cijfermatig is beargumenteerd door o.a. Kamer van Koophandel, ondernemersverenigingen in het centrum en andere belangenorganisaties. Of die cijfers kloppen weet ik niet, maar jouw gescherm met ‘diverse deskundigen’ blijft nogal inhoudsloos als je niet met een overtuigende onderbouwing aan komt.

  Je tettert door in een betoog vol aannames die op een aantal essentiële onderdelen onjuist zijn. En ja, het is lekker demagogisch scoren als je afgaat op de bezettingsgraad zonder nuances aan te brengen in de cijfers. Neem de parkeergarages van supermarkten als Digros: die zullen ’s avonds en ’s nachts stukken minder bezet zijn en dat drukt de gemiddelde bezettingsgraad. Alle parkeergarages zijn over het algemeen ’s nachts minder goed bezet, maar het gaat om het hebben van voldoende capaciteit op piekmomenten zoals incidenteel 2 & 3 oktober en structureel de koopavond, vrijdagavond, zaterdag en (steeds meer ook) zondag. Leiden moet niet alleen beter bereikbaar worden, je moet de mensen die per auto komen, ook voldoende parkeergelegenheid aanbieden op die plekken waar dat nodig is. Daarnaast wordt onze economie ook steeds meer een 24 uurs economie:supermarkten blijven ‘avonds al veel langer open dan nog maar een paar jaar geleden het geval was, en die trend zal zich voortzetten.

  Dat de SP voor de parkeergarages is, lijkt me evident. Het is goed voor de werkgelegenheid, het zorgt voor duidelijker verkeersstromen (dat irritante gedrag van automobilisten die door het centrum jakkeren om een plaatsje te vinden, is straks hopelijk helemaal voorbij!) en het is goed voor het aanzicht van deze stad: hoe meer blik ondergronds, hoe beter.

  En verder bewaar ik hele goede herinneringen aan de Volmolengracht waar ik enige malen bij het helaas inmiddels overleden SP-raadslid Hans van Dam op bezoek ben geweest. Een kleurrijke man, een representant van het ‘Rijke Roomsche Leven" met een groot hart voor ‘de kleine man’, die prachtig kon vertellen over de geschiedenis van Leiden en in het bijzonder over de straat waar hij woonde.

  Die prachtige kringloopwinkel: jij vindt het aftands, ik vind het ‘industrial’ en ‘vintage’. Enfin, smaken verschillen, maar als je ziet om hoeveel strekkende meter het gaat: je begrijpt toch wel dat een huur van 2.300,- per maand zo ver onder marktconform zit, dat het ten opzichte van andere ondernemers niet valt uit te leggen?

  En ga ook eens op argumenten in. Hoe belangrijk is het om een dergelijke winkel in het centrum te hebben? Wat doet deze rommelwinkel wat andere rommelwinkels (zoals de rommelwinkel die op een paar minuten loopafstand zit) niet doen? Wat is de toegevoegde waarde van deze winkel op dit plekje in de stad en zou die toegevoegde waarde minder zijn als de winkel op een goedkopere huurlocatie in bijv. Leiden-noord, Haagwegkwartier, Coebel of de Kooi ging zitten? Ik bepleit niet het faillissement van deze sympathieke winkel, ik ben er voorstander van als gekeken wordt naar een locatie waar de winkel op eigen kracht wél kan overleven.

  Tot slot: ironie is een mooi stijlmiddel, maar dan zou je verwachten dat de hanteerder ervan, ook de ironie inziet van de spiegel die hem wordt voorgehouden.

 11. maarten kersten op

  @ Piet Pekelharing
  brengt voortaan “zijn aftandse rommel” wel naar het nu nog even gemeentelijke Warenhuis aan de Willem Barentzstraat, als de Volmolengracht onverhoopt “dicht moet”. Héél goed Piet. Er zijn al genoeg Leidse grachten dicht. Dat wil de gemeente ook, want die gaat het Warenhuis privatiseren en wil (na het hopelijk ook daar opleggen van marktconforme huur?) dat alle Leidse kringloopproducten naar dit ooit door haar opgerichte gemeentelijke bedrijf gaan. Dus is er geen subsidie om de Volmolengracht te “dempen”, althans het exploitatiegat aldaar, want dat zou concurrentievervalsing zijn voor het Warenhuis. En bovendien vinden Laudy en zijn parkeergarages plannende VVD dat zoveel mogelijk subsidies in Leiden moeten worden afgebouwd. (zie ook de vandaag gepubliceerde nieuwe begroting; maar wat vindt de raad?). Ja zelfs dat de kringloopwinkel niet in een dusdanig maatschappelijke behoefte voorziet dat die moet worden gesteund. Maar daar hebben diverse andere reageerders hierboven al genoeg over gezegd.

  @Eric vtG & Een Leidse Burger
  Een terugkerende opmerking bij sommigen (ELB, Eric vtG) is de eventueel niet ethisch-legitieme marktpositie van de kringloopwinkel. Er zou de particuliere kleine tweede-hands-middenstander oneerlijke concurrentie worden aangedaan. Tja, daar zou wel wat inzitten áls beide soort “winkels” vergelijkbaar waren. De kringloophallen (Warenhuis, Volmolengracht, Weggeefwinkel, Kringloop Lammenschans) zijn plaatsen waarheen men overtollige spullen brengt of laat halen. Gratis. Soms betreft dat de “aftandse rommel” van Piet, soms grabbelton- en uitzoek-spulletjes, leuke schilderijtjes, soms bruikbare meubels en redelijk goed witgoed. Het zijn dus grote verzamelplaatsen van spullen, rijp en groen, die in het Frans “bric-à-brac” heten. Nog net van de vuilniswagen gered, maar nog goed genoeg om een tweede leven te krijgen. Niet commercieel. Met duurzaamheid, goedkoopte, steun aan de laagstbetaalden in de samenleving en het bieden van sociale werkgelegenheid als hoofddoelen. De inhoud van de Malle Pietjes winkels daarentegen (bijvoorbeeld de genoemde garage aan de Oude Vest, een zaak van Ben Luijkx aan de Haarlemmerstraat, een zaak in de Burchtsteeg) is vooral door opkopers aangeleverd. Boedels dus. Het is een selectie van een vaak betere kwaliteit tegen hogere verkoopprijzen, rommelmarkt-prijzen. Om de winst, niet het ideaal. Échte winkels dus. Beiden categorieën leveren voor de ander dus geen concurrentie op. Maar dat een zich sociaal noemende wethouder (SP) zo’n non-profit kringloophal als essentiële sociale en duurzame factor in onze lokale maatschappij, indien nodig, een beetje zou moeten steunen, lijkt mij nogal wiedes en zéker geheel in de lijn van een college met light-liberalen, light-socialisten en right-socialisten… Naast de echte right-wing liberalen natuurlijk…. Overigens zou dit zeker ook in de lijn liggen van de steun die dezelfde SP-wethouder ook geeft aan Wajongeren. Vanuit de Sociale Dienst is er sinds enkele maanden namelijk nu zelfs een Budget Bakker aan de Haven waar “verse broden van gisteren” per twee stuks voor € 1 als zoete broodjes over de toonbank vliegen. Sinds kort kwam even verderop ook een Budget-Bike waar je voor een paar eurootjes een band in 20 minuten kunt laten repareren. Leuke initiatieven overigens voor diverse groei-groepen aan de onderkant van onze maatschappij. Groepen, ook de nu nog Wajongers genoemde werkzoekenden, naast de 10% armen van deze stad, groepen die het in toenemende mate moeilijk hebben: het mes snijdt aan twee kanten.

  Eric vtG
  De bouw van de parkeergarages was vreemdgenoeg maar een zijweg in onze kringlopige discussie. Dat ging over de SP, principevastheid en werkgelegenheid. Daar kunnen jij en ik over blijven “tetteren”(dank) maar feit blijft dat van de huidige collegepartijen alleen VVD, D’66 en SP volmondig vóór waren! Een meerderheid, ja. Groen Links heeft regelmatig op zaterdagmiddag (!) gevoetbald in de lege etages van de Morsparkeergarage en toonde zich de hele verkiezingstijd mordicus tegen die monstrueuze uitgave. Dat zij dit punt bij de schijn-onderhandelingen over hun deelname aan het college zou hebben “geparkeerd”, is niet gek omdat ze ook wel kan rekenen en dus meteen inzag dat ze haar argumenten gewoon niet kon doordrukken tegen een meerderheid in de raad. Dan kun je dus beter iets anders " binnenhalen"… Overigens klopt je argument van het aan het oog onttrekken van het blik niet, want het bovenste parkeerdek aan de Garenmarkt blijft bovengronds en in de open lucht. De andere argumenten voor en tegen, van de door mij en deskundigen genoemde aannames tot die uit de toch niet voor niets op feiten en ideële twistpunten verdeelde politiek, laten we dan hier voortaan maar rusten. Voor elk der aangedragen argumenten zijn voor- en tegenstanders. En natuurlijk niet zonder onderbouwing. De partijpolitieke en liberale keuze om projectontwikkelaars het NUON-reserve-potje van de gemeente hiervoor leeg te laten maken, blijft mijns inziens en in mijn politiek-ethische gevoel evenwel een onverantwoorde . Daar komen wij nú niet uit. We zullen tijdens en na de bouw wel merken wie gelijk had…

  Over op argumenten ingaan gesproken… Ik vind de Volmolenloodsen alleen in verhouding met de huurverhoging “aftands”. Zelfs de wethouder vindt dat..! En spreekt zijn eigen ambtenaren hierin tégen ! Zelfs hij vindt de huidige huur al “behoorlijk marktconform” ! DUS ?! Verder acht ik ze best geschikt voor gebruik, maar zelfs (zie Frits hierboven) de gemeente vond dat ze eigenlijk hard toe zijn aan renovatie. Noem je dat dan eufemistisch ‘industrial’ en ‘vintage’? Belachelijke onzin natuurlijk, maar van mij mag het hoor. Ik vind het ook nog wel grappig… Onee, wacht: nu begrijp ik dat je de kringloop-spulletjes concurrerend vindt met de tweedehands-spullen van die garage aan de Oude Vest. Ze zijn niet aftands maar “vintage” 🙂

  Je vraagt verder “hoe belangrijk is het om een dergelijke winkel in het centrum te hebben?”. Nou, behoorlijk belangrijk, want de andere zit al aan de buitenkant van de stad. Goed voor de bereikbaarheid door niet-autobezitters bijvoorbeeld. Die leuke garage aan de Oude Vest wil je toch ook niet buiten de stad? Je bepleit gelukkig niet “het faillissement van deze sympathieke winkel”. Mooi ! En daarin vind je de wethouder-taxateur dus aan je zijde… Nu nog een beetje garantiesubsidie van die andere wethouder voor wanneer en áls er ondanks de vele vrijwilligers en goede bedrijfsvoering nog een klein tekort is in dit sociale project. Je zegt dat je mij de spiegel van de ironie hebt voorgehouden en dat ik daarin niet gekeken heb. Stom van me natuurlijk, ik heb me suf gezocht maar geen ironiserende spiegel, zelfs geen iriserende tweede handse, kunnen vinden. Kun je me ook aangeven op welk punt van deze discussie ik die had moeten zien liggen: in de parkeergarage, in het Warenhuis, de Volmolenloods, de mallepietjesmallemolens of de Oude Vest? Een non-profitspiegel, een profijtelijke of een politieke?

 12. een Leids burger op

  De ene kringloopwinkel is weliswaar wat meer commerciëler dan de andere. Maar als men zich dan beperkt tot de niet- (of minder) commerciële zoals het Warenhuis, kringloopwinkel Volmolengracht,
  Weggeefwinkel, Kringloop Lammenschans e.d., zou het dus geen ramp zijn als bijvoorbeeld die kringloopwinkel aan de volmolengracht dan zou verdwijnen.

  Er blijven immers dan nog soortgelijke over. Zoals reeds eerder gezegd gaat het om bezuiniging op en verdeling van de subsidiegelden. Dus keuzes maken. Anders gezegd: als je een bepaald iets wel subsidieert kan iets anders niet (meer), want de inhoud van de subsidiepot is beperkt.

  En dan moet je niet, koste wat het kost, een bepaalde kringloopwinkel in stand willen houden met subsidies.

  Zeker niet als er dus(gelijkwaardige) alternatieven zijn waar ook de "groepen aan de onderkant van de
  maatschappij" terecht kunnen. [ Het zou een ander verhaal worden als die kringloopwinkel aan de Volmolengracht de enige in Leiden zou zijn.]

Over de auteur

Chris de Waard

Hoofdredacteur en oprichter van deze site en de radiozender Sleutelstad 107.5 FM. Volgt met name de gemeentepolitiek in Leiden en de regio.

Je bent nu offline