In augustus betrok de LeidsePas een eigen pand aan de Oude Rijn. Rechts Tim Bleijie, in het midden wethouder Strijk die de opening verrichtte. (Archieffoto: Chris de Waard).

Gemeente geeft mantelzorgers een Leidse Pas

Vanaf komend jaar vervalt het landelijke ‘mantelzorgcompliment’. Dit is een financieel voordeeltje van 200 euro voor mensen die mantelzorg verlenen aan mensen met een AWBZ-uitkering die thuis wonen. De rijksoverheid laat het voortaan aan de gemeenten zelf over of en hoe ze iets extra willen doen voor mantelzorgers.

De gemeente Leiden gaat mantelzorgers op drie manieren bedanken. Ten eerste wordt er geld uitgetrokken om de respijtzorg uit te breiden. Dat is opvang voor mensen die hulp nodig hebben, zodat mantelzorgers ontlast worden. Ook worden er op wijkniveau innovatieve projecten ondersteund die de informele zorg verbeteren. Als laatste krijgen mantelzorgers die hulp bieden aan iemand uit Leiden een LeidsePas. Hiermee kan korting worden gekregen bij allelei horecabedrijven, winkels en instellingen. 

Opvallend is dat het bedrijf dat de LeidsePas op de markt brengt in handen is van zittend CDA-raadslid Joost Bleijie en zijn broer Tim. Vorig jaar zomer ging de LeidsePas van de broertjes Bleijie van start. Raadslid Joost Bleijie gaf drie manden geleden aan uit het bedrijf te stappen omdat hij raadslid zou worden. Uit gegevens van de Kamer van Koophandel blijkt dat dat niet gebeurd is. Hij is niet bang dat dat belangenverstrengeling oplevert: “Ik heb in praktijk geen functie meer in het bedrijf en verdien er ook niks mee.”

In totaal trekt Leiden volgend jaar 400.000 euro uit voor het ondersteunen en belonen van mantelzorgers. Vanaf 2016 is er 570.000 euro voor beschikbaar.

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×