Het Leger zoekt nog collectanten. Aanmelden kan via www.legerdesheils.nl. (Foto: PR).

Leger des Heils collecteert huis-aan-huis in Leidse regio

Vrijwilligers van het Leger des Heils collecteren tussen 24 tot en met 29 november in Leiden. De opbrengst is bestemd voor het buurtwerk, waarmee het Leger op een bijzondere wijze maandelijks 1.500 mensen in buurten bijeen brengt tijdens inloopochtenden of -middagen. Zo wordt de strijd aangebonden met eenzaamheid en sociale uitsluiting.

Meer en meer mensen doen een beroep op de hulp van het Leger des Heils. In de vorm van gebruikte kleding, voedsel of hulp bij schulden. Het Leger des Heils wil die mensen helpen. Iedereen kan een beroep doen op het Leger des Heils, ongeacht achtergrond of levensovertuiging. Jaarlijks helpt het Leger des Heils 35.000 mensen met professionele zorg en begeleiding: van maatschappelijke opvang tot verslavingszorg en van jeugdzorg tot reclassering. De deuren van buurtsteunpunten en korpsgebouwen staan voor iedereen open. Wekelijks worden inloopochtenden, gezamenlijke maaltijden en andere activiteiten georganiseerd.

Voor deze projecten en het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, krijgt het Leger des Heils geen subsidie. Daarom zoekt het Leger mensen die willen helpen. Onder de noemer ‘Samenleven doe je dus niet alleen’ organiseert het Leger des Heils in veel plaatsen een deur-tot-deurcollecte. 

Advertentie

Leiden


Studio
Middelstegracht 87A
2312 TT Leiden

E-mail
redactie@sleutelstad.nl

Telefoon Redactie
071 - 5235907

×